Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(19. 12. 1991)


Jedného správneho riešiteľa klasickej trojťažky č. 82 odmeníme šachovou publikáciou, ak nám správne riešenie zašlete najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACH–MAT–PAT pri adrese.Skladba č. 82

Dr. Stanislav Vokál, ČSFR

Originál pre Slovenský denník

Mat 3. ťahom (10+12)Kontrolná notácia: biely Ka3 Dg4 Vc7 Sa1 Sa6 Jb7 Jd6 Pd2 e3 f4 (10), čierny Kd5 Df2 Vf8 Sa2 Sh6 Jd3 Jg3 Pb6 c4 c5 c6 e6 (12) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.


Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže

V súťaži konkurovali skladby č. 48 až 74. Maximálne bolo možné získať 69 (za nekorektnosti 1 bod – ilegálna pozícia č. 72). V prípade rovnosti bodov rozhodol žreb. Žrebovanie realizovala p. redaktorka Alena Fronková 21. 11. 1991 v redakcii Slovenského denníka a žreb sa jej rukou usmial na nasledujúcich výhercov, ktorí si formou nákupných poukážok v OD Prior v celej ČSFR budú môcť nakúpiť tovar podľa vlastného výberu: I.–III. cena ex aequo 69 bodov: RNDr. Oliver Ralík, Nitra (žrebom vyhráva 600 Kčs), František Bauer, Banská Bystrica (500 Kčs) a Radoslav Meliš, Žilina (400 Kčs), IV.–VII. cena ex aequo 68 bodov: Vladimír Trangoš, Banská Bystrica (300 Kčs), Milan Bednár, Kurima (200 Kčs), Ing. Oto Mihalčo, Košice (100 Kčs) a Imrich Bandžuch, Spišská Nová Ves (100 Kčs), VIII.–X. cena ex aequo 67 bodov (100 Kčs): Ing. Ján Dulla, Martin, Ivo Lebloch, Humenné a Ing. František Lizák, Košice.

Z riešiteľov, ktorí získali aspoň 28 bodov (t. j. 40 % zo 69) sme vyžrebovali 15 riešiteľov, ktorým zasielame poukážku v hodnote 50 Kčs: V. Boldižár (Košice), Ing. L. Brachtl (Bratislava), MUDr. A. Brídzik (Humenné), E. Gajdoš (Komárno), M. Hovančík (Prešov), M. Jurkovský (Prešov), Ing. J. Karel (Praha), P. Kolek (Považská Bystrica), Ing. L. Krump (Levice), Ing. J. Modrák (Michalovce), J. Nálepovič (Košice), J. Svoboda (Trnava), M. Svrček ml. (Martin), M. Štubniak (Strelníky) a F. Vítek (Považská Bystrica).

* Bodové poradie ostatných riešiteľov uverejníme v nasledujúcej rubrike – námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 3 dní. (ij)


Vzad <<  >> Vpred