Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 5. 12. 1991)


Po trojťažke č. 35 z 28. decembra 1990 konkuruje dnes Ing. Ladislav Packa z Galanty aj v kategórii dvojťažiek. V č. 81 spracovanej vo forme dvojníka nájdete cyklickú zámenu troch matov (Z–61–33) a moderné hrozbové paradoxy.Skladba č. 81

Ing. Ladislav Packa, ČSFR

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (8+10)

A. Diagram B. bDa4 na d1Kontrolná notácia: biely Kh8 Da4 Vh5 Sd3 Jb7 Je6 Pc4 f5 (8), čierny Ke5 Sd4 Jd5 Je4 Pc2 c3 e7 f6 g3 g4 (10) – pozícia A. Pozícia B vznikne z pozície A preložením bDa4 na d1. V oboch pozíciách biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie skladby č. 74 (autorom záverečnej štúdie našej polročnej riešiteľskej súťaže je svetoznáma maďarská medzinárodná veľmajsterka v praktickom šachu Zsuzsa Polgárová) 19. 4. 1969 – získala III. cenu v skladateľskej súťaži štúdií amerického časopisu Chess Life 1988–89 – rozhodcom bol Pál Benkö (15. 7. 1928), ktorý v komentári napísal, že ide o najlepšiu štúdiu, ktorú od ženy za svojho života videl): Nejde 1.Vb1? V:b1 2.D:b1 J:b1 3.Jb4 Jc3! 4.Jd3 Sc7 5.e5 Je2! a čierny vyhrá. Preto 1.Je1!! V:e1 2.Vb1 J:e4! (2...V:b1 3.D:b1 J:b1 pat) 3.D:e4 V:e4 4.Vb4 Sd4 (4...V:b4 pat) 5.Vb5+ Se5 6.Vb4 Ve1 7.Vb1 Ve4 8.Vb4 – pozičná remíza opakovaním ťahov. Ostatné pokračovania sú vedľajšie varianty, a preto prípadné duály (napr. 6...Ve3 7.Ve4! aj 7.Vb3!) nepokladáme za škodlivé, a preto ani nebodujeme. Ing. A. Ivančo, Banská Bystrica: Pekná štúdia využívajúca patovú situáciu bieleho kráľa po odovzdaní všetkých figúr. M. Bednár, Kurima: Nenáročná štúdia – skôr treba dávať pozor na "chytáky" čierneho. B. Moravčík, Banská Bystrica: Dôkaz toho, že v štúdiách sa taký silný arzenál veľmi ťažko skrotí. Maximálne bolo možné získať 6 bodov (za hlavný variant). Kto sa dostal len po druhý ťah bieleho a nevšimol si silnejšie pokračovanie 2...J:e4!, získal iba 2 body. Výsledok riešiteľskej súťaže uvedieme v nasledujúcej rubrike. (ij)


Vzad <<  >> Vpred