Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(17. 10. 1991)


Naša polročná riešiteľská súťaž končí dnes reprodukovanou štúdiou č. 74, ktorej kompletné riešenie (hlavný variant) budeme hodnotiť 6 bodmi. Čierny má síce menej materiálu, no hrozí 1...Vh1 mat. Na ťahu je však biely – ako sa zachráni – to je už vaša šesťbodová úloha. Meno autora a prameň prvého uverejnenia uvedieme až pri uverejnení riešenia tejto skladby. Žiadame vás, aby ste dodržali 12–dennú zasielaciu lehotu, pretože budeme kontrolovať dátum na pečiatke poštového razítka. V prípade, že štúdiu nevyriešite, oznámte nám to, aby sme zbytočne nemuseli riešenie u vás reklamovať.Skladba č. 74

Zsuzsa Polgárová, Maďarsko

III. cena

Chess Life 1988-89

Biely remizuje (6+5)Kontrolná notácia: biely Kh3 Db4 Vb2 Jc2 Pe4 g2 (6), čierny Kh5 Vc1 Se5 Jd2 Pg3 (5) – biely ťahá a vynúti si remízu.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese. Pomôžete nám, ak pre kontrolu zopakujete aj riešenie predchádzajúcej skladby (u dvojťažiek stačí uviesť úvodník a u trojťažiek úvodník a druhé ťahy bieleho po tematických obranách čierneho).

Riešenie skladby č. 67 (Vasilenko) z 15. augusta 1991. Zdanlivé hry 1...Ke5 2.J:e4+ Kf5 3.Je7 mat, 2...K:d5 3.Jc3 mat, 1...c4 2.J:h7 K:d5 3.Sb7 mat, 2...Se5 3.De4 mat. Po úvodníku 1.Jc7 hrozí 2.Jg4+ Se5 3.S:e5 mat sa maty zo zdanlivých hier zamenia: 1...Ke5 2.J:h5+ Kf5 3.Dg4 mat, 1...c4 2.Jb5+ Ke5 3.Vc5 mat, 1...Kc3 2.J:e4+ Kc2 3.S:d3 mat, 1...Se5 2.Jb5+ Kc4 3.e:d3 mat, 1...e:f3 2.Jfd5+ Ke4 3.S:d3 mat. M. Bednár, Kurima: Zámena dvoch matov v zložitej konštrukcii s pekným úvodníkom. L. Matoňák, Poprad: Aj keď úvodník veľa nepovie, samotné riešenie tejto úlohy je pôžitkom pre riešiteľa. R. Meliš, Žilina: Zložitá pozícia ako situácia v ZSSR. MUDr. A. Brídzik, Humenné: Riešiteľsky náročná skladba. B. Moravčík, Banská Bystrica: Obsažná skladba so zámenami hier skôr voľného charakteru so strategicky náročnou motiváciou. Maximálne bolo možné získať 3 body. (ij)


Vzad <<  >> Vpred