Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(10. 10. 1991)


Dnešná pôvodná dvojťažka od známeho juhoslovanského autora žijúceho v Banja Luka obsahuje zdanlivé hry 1...Jd3 a 1...Jf3 a tému pokusov. Č. 73 je zároveň predposlednou súťažnou skladbou našej polročnej riešiteľskej súťaže, ktorá sa skonči v nasledujúcej rubrike.Skladba č. 73

Miroslav Subotić, Juhoslávia

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (9+5)Kontrolná notácia: biely Kf7 Da1 Sf6 Sg8 Je5 Pc4 e2 g3 g4 (9), čierny Ke4 Se3 Je1 Je7 Pe6 (5) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 66 (Labai) z 8. augusta 1991. Zvodnosť 1.c8J? hrozí 2.Ja6 mat, viazne na 1...S:c4! Zvodnosť 1.Vf4? hrozí 2.Sa3 mat, viazne na 1...J:c4! Rieši 1.Vc1 hrozí 2.Jc4 mat, 1...S:c4 2.Ja6 mat, 1...J:c4 2.Sa3 mat. Duál po 1...Sf5 2.D:e5 mat a 2.Ja6 mat nepovažujeme za tematický, a preto ho ani nebodujeme, hoci skladbe nepridá. Nepáčil sa ani autorovi, ktorý skladbu prepracoval, duál odstránil a vznikla tak nasledujúca úprava, ktorá bude konkurovať v našom medzinárodnom skladateľskom turnaji dvojťažiek: biely Kc7 Df6 Vb3 Vf1 Sb2 Sh1 Jb8 Jd2 Pc4 d7 (10), čierny Kc5 Se6 Sg1 Je5 Jg6 Pc6 d3 e7 f7 (9) – mat 2. ťahom. 1.Kc7? hrozí 2.Ja6 mat, viazne na 1...S:c4! 1.Vf4? hrozí 2.Sa3 mat, viazne na 1...J:c4! Rieši 1.Vc1 hrozí 2.Je4 mat, 1...S:c4, J:c4 2.Ja6, Sa3 mat. Prosíme riešiteľov o preskúmanie korektnosti tejto úpravy mimo rámec našej dlhodobej riešiteľskej súťaže. M. Bednár, Kurima: Dombrovskisova téma zaujme tým, že obrany sú na jednom poli s jednotným využitím škodlivého motívu odclonenia bielej figúry. J. Janočko, Humenné: Pekné priviazania na poli c4. V. Trangoš, Banská Bystrica: Šachová delikatesa. A. Derfényi, Spišská Nová Ves: Vynikajúci úvodník ako likvidátor hrozieb. B. Moravčík, Banská Bystrica: Pekný rutinérsky D–Paradox s využitím väzby na tom istom poli. Maximálne bolo možné získať 2 body. (ij)


Vzad <<  >> Vpred