Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 8. 8. 1991)


Po výbornej novostrategickej trojťažke (18. 10. 1990) konkuruje dnes v našom I. medzinárodnom skladateľskom turnaji majster FIDE – Zoltán Labai z Milanoviec – aj v kategórii dvojťažiek. Obsahom jeho skladby sú hrozby v dvoch tematických zvodnostiach, ktoré sa objavia ako mat v riešení práve po obranách, ktoré zvodnosti vyvracali (tzv. Domborovskisova téma).Skladba č. 66

Zoltán Labai, ČSFR

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (12+11)Kontrolná notácia: biely Kb1 Df6 Vb3 Vf1 Sb2 Sh1 Jb8 Jd2 Pb6 b7 c4 c7 (12), čierny Kc5 Vf7 Vh5 Se6 Sg1 Je5 Jf8 Pc6 d3 e7 h4 (11) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Riešenie zašlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 59 (Vokál) z 20. júna 1991. Po úvodníku 1.Ve7 hrozí 2.Se6 mat je na poli e5 trojnásobne spracovaná Šifmanova obrana a na poli d4 tiež trojnásobne Barulinova obrana: 1...S:e5 2.Jf6 mat, 1...D:e5 2.Jd6 mat, 1...J:e5 2.Dg6 mat, 1...d4 2.D:c6 mat, 1...Jcd4 2.Jc3 mat, 1...Jbd4 2.Jc5 mat. B. Moravčík, Banská Bystrica: Klasika s dvoma dvojicami antiduálových variantov vzájomne vytvárajúcich harmonický celok. Nie úloha, ale skladba! A. Derfényi, Spišská Nová Ves: Elegantné spracovanie klasického žánru. R. Meliš, Žilina: Až keď som pochopil na čo sú čPd2 a bPd7 bol úvodník objavený. Sympatická skladba. J. Janočko, Humenné: Vynikajúci úvodník so zaujímavým spojením dvoch tém. M. Bednár, Kurima: Dve témy v dobrom klasickom spracovaní s jednoduchším úvodníkom a v schematickom podaní. Ing. J. Karel, Praha: A pak pánové, že ta klasika není řešitelsky zajímavější, než ta propagovaná moderna! V. Trangoš, Banská Bystrica: Šachové kúzlo! Skladba so šarmom! Ing. A. Ivančo, Banská Bystrica: Obsažná dvojťažka s jemným úvodníkom. MUDr. A. Brídzik, Humenné: Konštrukčne vynikajúca strategická dvojťažka. Maximálne bolo možné získať 2 body. (ij)


Vzad <<  >> Vpred