Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(15. 8. 1991)


Súčasťou obsahu dnešnej novostrategickej trojťažky od popredného ukrajinského šachového skladateľa žijúceho v Kyjeve sú aj zdanlivé hry 1...Ke5 2.J:e4+ Kf5 3.Je7 mat, 2...K:d5 3.Jc3 mat, 1...c4 2.J:h7+ K:d5 3.Sb7 mat, 2...Se5 3.De4 mat. Po správnom úvodníku sa maty zo zdanlivých hier zamenia a naviac pribudnú aj ďalšie pekné varianty.Skladba č. 67

Anatolij Vasilenko, ZSSR

Originál pre Slovenský denník

Mat 3. ťahom (12+13)Kontrolná notácia: biely Kd7 Df3 Vc8 Vh4 Sa6 Sh8 Jd5 Jf6 Pa3 d6 e2 e6 (12), čierny Kd4 Dc1 Ve1 Vh3 Sf4 Sh7 Jd1 Pa4 b3 c5 d3 e4 h5 (13) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Riešenie zašlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese. Pomôžete nám, ak pre kontrolu čo najstručnejšie zopakujete aj riešenie predchádzajúcej skladby (u dvojťažiek stačí uviesť úvodník a u trojťažiek úvodník a druhé ťahy bieleho po tematických obranách čierneho).

Riešenie skladby č. 60 (Lupták) z 27. júna 1991. 1.Kb2 hrozí 2.Jb3+ K:d5 3.Dg2 mat, 1...K:d5 2.Jb3 Jd4(c5) 3.Jc7 mat (nešlo 2.De3? Sd7!), 1...S:d5 2.Df2+ g:f2 3.S:f2 mat, 1...Jc5 2.Je2+ K:d5 3.Jc7 mat. Niektorí riešitelia sa potkli na 1.Kc2? K:d5 3.Jb3 Jd4+! alebo 1.Ka2? S:d5+!. V. Trangoš, Banská Bystrica: Naozaj kráľovský úvodník. V. Boldižár, Košice: Nepripravenosť matov na šachy bielemu kráľovi 1...S:d5+ a 1...Jc5+ pred úvodníkom signalizuje riešenie. J. Janočko, Humenné: Predúvodníkové šachy kazia celkový dojem. R. Meliš, Žilina: Také nie zložité, ale chutné dielko. B. Moravčík, Banská Bystrica: Celkom slušný obsah je znehodnotený slabšou formou, ako núkajúci sa úvodník a šachy pred úvodníkom. MUDr. A. Brídzik, Humenné: Úvodník kráľom je pomerne jasný, ináč hrozia šachy, na ktoré biely nemá pripravené maty. Dilemou však je, na ktoré pole musí biely kráľ uniknúť. Maximálne bolo možné získať tri body.

* Najbližšie stretnutie bratislavského krúžku kompozičného šachu je budúci štvrtok dňa 22. augusta t. r. od 18. hod. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov. Srdečne sú vítaní aj mimobratislavskí záujemci. (ij)


Vzad <<  >> Vpred