Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(27. 6. 1991)


Mladý slovenský šachový skladateľ – Ing. Juraj Lupták z Novej Dubnice – sa dnes predstavuje našim čitateľom klasickou trojťažkou s využitím škodlivého motívu blokovania poľa.Skladba č. 60

Ing. Juraj Lupták, ČSFR

Originál pre Slovenský denník

Mat 3. ťahom (8+10)Kontrolná notácia: biely Kb3 Dd2 Vf5 Sh4 Ja8 Jc1 Pd3 d5 (8), čierny Kd4 Vb6 Sa5 Sc6 Je6 Pb4 b5 d6 e5 g3 (10) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 53 (Trommler) z 3. mája 1991. Nejde 1.g3? Jf3! a ani 1.g4? Jb6! Preto najskôr 1.Vd7 s hrozbou 2.Ve7+ K:d6 3.Sc5 mat, 1...Jg6 2.g3! hrozí 3.Sd4 mat, 2...Vd2 3.Jc4 mat, 1...Jc7 2.g4! hrozí 3.Jc4 mat, 2...V:c2 3.Sd4 mat. MUDr. A. Brídzik, Humenné: Učebnicový príklad novonemeckej školy. V. Trangoš, Banská Bystrica: Skladba s tajuplným úvodníkom. R. Meliš, Žilina: Biela veža odlákala jazdcov a potom to už išlo ako po masle. I. Lebloch, Humenné: Riešiteľsky náročná a zaujímavá trojťažka. B. Moravčík, Banská Bystrica: Zámena 2. a 3. ťahu v tematických hrách nie je novostrategickou, ale je priamym dôsledkom presunu čiernych síl na pokrývanie bezprostredných hrozieb. Maximálne bolo možné získať 3 body.

Slovo do diskusie. J. Janočko, Humenné: S návrhom p. Š. Fabinyho (4. 4. 1991) nesúhlasím. V riešiteľskej súťaži Slovenského denníka by mali konkurovať ako doteraz iba dvojťažky a trojťažky. V prípade zaradenia štúdií by iste odstúpilo množstvo riešiteľov. Táto súťaž má byť hlavne pre širokú verejnosť – teda aj slabších riešiteľov, ktorých by zaradenie štúdie mohlo odradiť. I. Bandžuch, Spišská Nová Ves: Súhlasím zaradiť do riešiteľskej súťaže aj 1–2 štúdie, prípadne uverejniť úmyselne niečo "nekorektné" – kvôli spestreniu. Delenie pri rovnosti bodov považujem taktiež za správne.

Snáď sa k týmto protichodným názorom vyjadria aj ďalší riešitelia, aby vedúci rubriky mohol vyhovieť väčšine. Samozrejme, že štúdia by bola zaradená do súťaže až na konci, aby slabší riešitelia neboli odradení. (ij)


Vzad <<  >> Vpred