Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 3. 5. 1991)


V dnešnej súťažnej trojťažke konštruovanej v typickom štýle novonemeckej školy nájdete dva tzv. hlavné plány, ktoré viaznu na jedinú účinnú obranu čierneho. Biely preto po správnom úvodníku uskutoční tzv. prípravný plán, cieľom je znemožniť čiernemu účinnú obranu. Oba hlavné plány po tematických obranách čierneho už teda vyjdú. Tým sme aj dosť jasne naznačili počet tematických variantov, ktoré budeme hodnotiť (za neuvedenie jedného z nich budeme strhávať jeden bod).Skladba č. 53

Sven Trommler, Nemecko

Originál pre Slovenský denník

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Ka1 Vd8 Vf1 Sb7 Se3 Jb3 Jd6 Pc2 d5 f5 g2 (11 kameňov), čierny Ke5 Dh7 Vf2 Vh1 Sb1 Ja8 Jh4 Pe4 f6 f7 g5 (11 kameňov) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese. Pre kontrolu nezabudnite zopakovať čo najstručnejšie aj riešenie predchádzajúcej skladby (u dvojťažiek stačí úvodník a u trojťažiek úvodník a druhé ťahy bieleho po tematických obranách čierneho). Riešenia zasielajte podľa možnosti iba na korešpondenčných lístkoch.

Riešenie skladby č. 46 (Jerochin) z 14. marca 1991. Zdanlivé hry 1...D:b7 2.J:g2 mat, 1...Da2 2.Jd5 mat. Zvodnosť 1.Jc2? hrozí 2.D:f5 mat, 1...e6 2.J:g2 mat, 1...V:g5 2.Jd5 mat, viazne na 1...Vf8! Rieši 1.Jf6 hrozí 2.D:f5 mat, 1...e6 2.Jh5 mat, 1...V:g5 2.Jfd5 mat (1...e6 2.V:f5 mat, 1...De3+ 2.D:e3 mat). M. Nemček, Vrútky: Pekná novostrategická dvojťažka umocnená antiduálom v každej fáze, i keď zdanlivé hry sú vyumelkované. A. Derfényi, Spišská Nová Ves: Hlavným aktérom bol bJe4. I. Lebloch, Humenné: Pekná dvojťažka, ale takýto silný materiál si žiada pestrejšiu hru obohatením napríklad o viacero fáz. B. Moravčík, Banská Bystrica: Náročná téma majstrovsky zvládnutá. Antiduálový motív medzi rovnakými matmi v prvej a druhej fáze sú školským príkladom zámeny obrán. "Nehrajúci" bSd8 v riešení je tematický, jeho "nehrou" je vlastne mat Jh5 vynútený.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Ladislav Káčer, Rovníkova 9, 040 01 Košice a Vladimír Trangoš, Jilemnického 41, 974 01 Banská Bystrica.


Zo šachovej terminológie

Kompozičná škola – smer v skladaní šachových problémov s ustálenými názormi a požiadavkami na obsah a formu skladieb, ktorými sa riadi skupina skladateľov.

Novonemecká škola – úlohová škola zdôrazňujúca logickú kombináciu v spojení s účelovou čistotou, resp. účelovou ekonómiou. Nazýva sa tiež logická škola a uplatňuje sa predovšetkým v mnohoťažkách.

Prípravný plán – kombinácia v logickom probléme, ktorej cieľom je prekaziť účinnú obranu po tematickom pokuse a umožniť uskutočnenie hlavného plánu. (ij)


Vzad <<  >> Vpred