Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(25. 4. 1991)


Po nie veľmi úspešnom č. 37 (Slovenský denník z 10. 1. 1991) konkuruje v našom medzinárodnom skladateľskom turnaji (oddelenie dvojťažiek) Efrén Petite ďalšou skladbou. Súčasťou jej obsahu sú dve tematické zvodnosti. Dúfame, že č. 52 sa vám bude viac páčiť, ako už spomínané č. 37. Najvtipnejšie komentáre ako obvykle uverejníme pri riešení tejto skladby.Skladba č. 52

Efrén Petite, Španielsko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Ka2 Dh8 Vb6 Sh1 Sh2 Ja5 Pc2 c5 d3 d4 e2 (11), čierny Kd5 Va4 Vg2 Sg6 Jd7 Pa3 e7 h3 (8) – biely ťahá a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese. Riešenia sa snažte zasielať na korešpondenčných lístkoch a pre kontrolu nezabudnite čo najstručnejšie (u dvojťažiek stačí úvodník, u trojťažiek druhé ťahy bieleho po tematických obranách čierneho) zopakovať aj riešenie predchádzajúcej skladby.

Riešenie skladby č. 45 (Sazonov) zo 7. marca 1991. Nejde 1.a7? a2 2.a8D K:b1 3.Dh1 mat, pre jednoduchú obranu 1...K:b1! Nevychádza ani 1.Vc6? K:b1 2.K:a3 Ka1 3.Vc1 mat, pre 1...a2! Preto skladbu rieši iba prekvapujúci úvodník 1.Sh7 a2 2.Vg6 Kb1 3.Vg1 mat. M. Grodovský, Bratislava: Vtipné zakrytie strelca vežou. Ing. A. Ivančo, Banská Bystrica: Chudobný obsah, ale úvodník stojí za to! Otázkou je originalita. M. Nemček, Vrútky: Známy, už niekoľkokrát použitý dvojťažkový motív predĺžený o jeden ťah. B. Moravčík, Banská Bystrica: Zámena hry v superúspornom prevedení, ale s forsírovaným úvodníkom. J. Žatko, Chynorany: Na trojťažku jeden variant málo, i keď prvý i druhý ťah bieleho sú značne skryté. R. Meliš, Žilina: Vtipný úvodník, len škoda, že berie čiernemu kráľovi to najcennejšie – voľné pole. A. Derfényi, Spišská Nová Ves: Vtipná miniatúrka s elegantným úvodníkom. J. Janočko, Humenné: Indická téma v miniatúrke s úvodníkom berúcim čiernemu kráľovi voľné pole a s pochybnou originalitou. MUDr. A. Brídzik, Humenné: Dobrá pasca na kráľa, ale akoby bola z minulého storočia.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Milan Jurkovský, Čapajevova 37, 080 01 Prešov a Igor Pecho, 951 22 Alekšince 316.


Zo šachovej terminológie

Miniatúrka – skladba, v ktorej je najviac sedem (bielych a čiernych) kameňov.

Mereditka – skladba, v ktorej je najmenej osem a najviac dvanásť kameňov.

Minimálka – skladba, v ktorej aktívna strana (obyčajne biely) má iba dva kamene.

Úvodník – prvý ťah riešenia šachového problému.

Hrozba – ťah alebo sled ťahov, ktorý by viedol k splneniu výzvy, keby čierny nebol na ťahu. (ij)


Vzad <<  >> Vpred