Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(18. 4. 1991)


Recipročná zámena druhých ťahov v trojťažke vo forme zdanlivých hier a riešenia má ešte stále nové možnosti spracovania. V č. 51 od známeho moskovského šachového skladateľa si hlavne všimnite, aké maty sú pripravené po ťahoch čierneho pred úvodníkom na 1...Sf8 a Jh5. Tým sme pre začiatok aj prezradili počet tematických variantov, ktoré budeme bodovať (za vynechanie jedného z nich strhneme jeden bod).Skladba č. 51

Andrej Lobusov, ZSSR

Originál pre Slovenský denník

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kc2 Df7 Vd8 Ve8 Sg7 Je2 Jh2 Pf2 (8 kameňov), čierny Ke4 Vc6 Sd6 Sf5 Ja5 Jf6 Pc5 e5 g4 (9 kameňov) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese. Za neuvedenie jedného tematického variantu po obrane čierneho strhneme riešiteľom jeden bod. Riešenia zasielajte výlučne na korešpondenčných lístkoch a pre kontrolu nezabudnite zopakovať čo najstručnejšie (u dvojťažiek stačí uviesť úvodník, u trojťažiek druhý ťah bieleho po tematickej obrane čierneho) aj riešenie predchádzajúcej skladby.

Riešenie skladby č. 44 (Kameník) z 28. februára 1991. Po výborom úvodníku 1.Sc2 tempo, ktorý dáva čiernemu kráľovi voľné pole (c4) vyjdú po obranách čierneho tri modelové maty: 1...Kc4 2.Jb6 mat, 1...K:e6 2.Jc7 mat, 1...K:c6 2.Se4 mat. Ing. A. Ivančo, Banská Bystrica: Krásne čisté modelové maty. J. Janočko, Humenné: Skladateľská i riešiteľská rozcvička. B. Moravčík, Banská Bystrica: Tri modelové maty s priehľadnou hrou. Je to málo dnes, ale i v zlatých časoch českej školy úlohovej. A. Derfényi, Spišská Nová Ves: Pekná skladba s lahôdkovým úvodníkom a troma modelovými matmi. V. Trangoš, Banská Bystrica: Dvojťažka ako stvorená na riešenie priamo z diagramu. MUDr. A. Brídzik, Humenné: Ukážka českej školy úlohovej v dvojťažke. Vo vyše storočnej histórii tejto školy je predchodca možný. M. Nemček. Vrútky: Tri modelové maty v jednoduchej pozícii. Česká škola úlohová však neobľubuje biele pešiaky a tu je ich až päť.

* * *

Odmenu za správne riešenie dostanú: Juraj Chamilla, 065 11 Nová Ľubovňa 646 a Magdaléna Dobrotková, Brnenská 11, 800 00 Bratislava.

* Riešenie skladby Sama Loyda, USA (biely Ke7 Vh3 Sd4 Pg4 (4), čierny Kg7 Vf6 Sg8 Pf7 (4) – mat 5. ťahom) z minutej rubriky. Po prekvapujúcom a nenápadnom úvodníku 1.Vh6 hrozí 2.g5! atď. má čierny v podstate len jednu rozumnú možnosť: 1...K:h6 2.K:f6! Kh7 (2...Sh7 3.Se3 mat) 3.g5 Kh8 4.g6 f:g6 5.K:g6 mat. Výborný úvodník vyúsťujúci do ešte prekvapujúceho záverečného matu. Šachový oriešok, na ktorý sa len tak ľahko nezabúda. (ij)


O šachovej rubrike ŠACH–MAT–PAT z iného pohľadu

Onedlho (3. mája 1991) bude tomu práve jeden rok, čo v Slovenskom denníku bola založená šachová rubrika ŠACH–MAT–PAT so zameraním na kompozičný šach.

Naša mladá rubrika prilákala doteraz asi 500 pravidelných domácich riešiteľov. No keď 30. 8. 1990 vypísala naša redakcia I. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek a trojťažiek (v prvej kategórii je rozhodcom prof. Karol Mlynka a v druhej Doc. Ing. Bedrich Formánek, CSc., ktorí udelia ceny 500, 400, 300, 200 a 100 Kčs) málokto tušil, že našu redakciu zaplavia kvalitné príspevky z celého sveta. Najviac ich je pochopiteľne zo ZSSR. Nechýbajú však ani skladby z Poľska, Nemecka, Veľkej Británie, Španielska a zo zámoria, dokonca aj z Argentíny. Snažíme sa dať priestor aj domácim autorom za predpokladu, že kvalita ich úloh bude mať aspoň nadpriemernú úroveň.

Okrem medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek a trojťažiek prebieha v našej rubrike aj polročná riešiteľská súťaž bohato dotovaná nákupnými poukážkami podľa vlastného výberu v OD Prior v celej ČSFR. Boli by sme radi, kedy sa teraz, ale i v budúcnosti našiel sponzor, ktorý by na tieto kvalitné súťaže prispel formou ľubovoľnej ceny. Ako protihodnotu môže redakcia Slovenského denníka poskytnúť výhodnú reklamu.

Prosíme preto všetkých podnikateľov a priaznivcov kompozičného šachu, ktorí sú ochotní podporiť naše súťaže, aby sa prihlásili na adresu: Ing. Marián Mihálek (24. poschodie, č. dv. 2453) tel.: 210 3119, od 19.00 do 22.00 h. tel. č. 82 43 67, Martanovičova 25, 819 02 Bratislava. (ij)


Vzad <<  >> Vpred