Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(28. 2. 1991)


Ešte v roku 1962 vydal popredný český šachový skladateľ Ing. Ilja Mikan (12. 1. 1911 – 12. 4. 1979) – ktorý by sa v januári t. r. bol dožil 80 rokov – zbierku šachových skladieb pod názvom "Česká dvojtažka" (ZK Kotva Praha 1962, str. 194, 1050 dvojťažiek). Zaujímavý predslov napísal vynikajúci český šachový skladateľ Dr. Artur Mandler (5. 1. 1891 – 20. 10. 1971), z ktorého uverejňujeme tento poučný citát: "Česká dvojtažka vždy lákala četné řešitele toužící po uměleckém prožitku dostupném bez většího řešitelského vypětí. Stejně pak vábila i začínající skladatele věřící, že její tvorba je méně náročná. Jestliže řešitelsky se stala útvarem odpočinkovým, pak skladatelsky stávala se postupně náročnější, neboť nabývala důležitosti otázka původnosti, kdy jen vysoká technika spojená se znalostí předchozí produkce přinášela skladatelům žádané výsledky". V č. 44 od pražského autora nájdete tri modelové maty. Otázku originality musí vyriešiť hlavne rozhodca turnaja, pričom pri hľadaní predchodcov iste nepohrdne ani pomocou našich čitateľov.Skladba č. 44

RNDr. Pavel Kameník, ČSFR

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kg7 Sd3 Ja6 Jc8 Pa4 c6 e3 e6 f4 (9 kameňov), čierny Kd5 Pc3 (2 kamene) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnými knihami, ak nám správne riešenie zašlete najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACH–MAT–PAT pri adrese.

Riešenie skladby č. 38 (Arčakov) z 17. 1. 1991. Zvodnosť 1.Vc3? (A) hrozí 2.J:c6 mat, 1...f2 2.Db1 (C) mat, viazne na 1...Ve6! ale aj na 1...V:c3! Zvodnosť 1.Vd2? (B) hr. 2.J:c6 mat, 1...Ve6 2.Db1 (C) mat, viazne na 1...f2!, ale opäť aj na 1...D:d2! a 1...Vd6+!, čo je chyba, ktorú by mal autor odstrániť. Rieši 1.Db1 (C) hrozí 2.J:c6 mat, 1...Ve6 2.Vd2 (B) mat, 1...f2 2.Vc3 (A) mat, 1...Vc2 2.Jd6 mat, 1...Dc2 2.J:g3 mat. J. Janočko, Humenné: Čo tak pridať bSg1 a zbaviť sa viacerých vyvrátení? M. Nemček, Vrútky: Obohraný mechanizmus Banného témy bez nových prvkov. A. Derfényi, Spišská Nová Ves: Riešenie bolo pôžitkom. P. Vojtela, Klátová Nová Ves: Úvodník nápadný – obsah výborný. B. Moravčík, Banská Bystrica: Zámena 1. a 2. ťahov, ale vytvorenie batérie úvodníkom je už v úlohách tejto témy dosť často použité a v dnešnej dobe málo pôvodné.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Ing. Batmend Tovuugijn, Okružná 46, 064 01 Stará Ľubovňa a Jozef Sloboda, Ipeľská 1, 821 07 Bratislava. (ij)


Vzad <<  >> Vpred