Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(21. 2. 1991)


V dnešnom originálnom príspevku od známeho litovského šachového skladateľa sú v pozícii diagramu č. 43 na ťahy čierneho pripravené nasledujúce maty: 1...S:d4+ 2.V:d4+ V:d4 3.Jg3 mat, 1...V:d4 2.Jg3+ S:g3 3.V:d4 mat, 1...S:d6+ 2.J:d6+ J:d6 3.Jf6 mat a 1...J:d6 2.Jf6+ S:f6 3.J:d6 mat. Našim riešiteľom ostáva už len nájsť správny úvodník a zistiť, ako sa po ňom maty zo zdanlivých hier zamenia.Skladba č. 43

Raimondas Senkus, ZSSR

Originál pre Slovenský denník

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kc5 Vd6 Se2 Sh6 Jd7 Jf5 Pd4 e6 g4 (9 kameňov), čierny Ke4 Vd3 Se5 Je8 Pc3 (5 kameňov) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnými knihami, ak nám správne riešenie zašlete najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACH–MAT–PAT pri adrese.

Riešenie skladby č. 37 (Petite) z 10. 1. 1991. Pozícia A (bez čPc6): Zvodnosť 1.Jd3? (A) hrozí 2.Dg3 (B) mat, 1...De5 2.J:e5 (C) mat, viazne na 1...D:d3+! Rieši 1.Je5 (C) hrozí 2.D:f6 (D) mat, 1...Dd3+, D:e5 2.Jf:d3 (A), Dg3 (B) mat. Pozícia B (čKh7 na c7): Zvodnosť 1.Jc5? (C) hrozí 2.D:f6 (D) mat, 1...Dg3 2.D:g3 (B) mat, viazne na 1...D:e5+! Rieši 1.Jd3! (A) hrozí 2.Dg3 (B) mat, 1...D:d3, De5+ 2.D:f6 (D), Jc:e5 (C) mat. Ako správne uvádza Pavol Kolek z Považskej Bystrice, riešenie má aj nulová pozícia a to dokonca dve: 1.Je5! a 1.Je3! (1.Jd3? D:d3+!), čo je rozhodne technická chyba, ktorú by sa mal autor pokúsiť odstrániť. J. Janočko, Humenné: Zvodníky a hrozby sa premenili na maty. M. Nemček, Vrútky: Z hľadiska riešiteľa pôsobí skladba schematicky a rozpačito. Rozhodujúce však bude stanovisko rozhodcu. B. Moravčík, Banská Bystrica: Cyklus 1. ťahu, hrozby a dvoch variantových matov, známy pod názvom Kissova téma, pričom isté formálne ústupky (šach pred úvodníkom, polobatéria) umožnili úsporné spracovanie témy.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Michal Grodovský, Šoltésovej 12, 811 08 Bratislava a František Vítek, Leninova 984/5a, 017 01 Považská Bystrica.

Dokončenie bodového poradia riešiteľov z minulej rubriky: 34 b: A. Derfényi, Ing. I. Tóth a V. Trangoš, 33 b: M. Grodovský, K. Henc, M. Jankech, J. Kopaňák a M. Vagovič, 32 b: D. Kozák a J. Nízky, 29 b: P. Gajdoš a V. Settey, 26 b: Š. Hlopko, 24 b: JUDr. P. Miljkovič a P. Mojš, 22 b: P. Macko a Ing. J. Modrák, 21 b: E. Petrík, 20 b: M. Kupec, 19 b: J. Adam, 18 b: F. Kráľovič, J. Ondriga a Ing. Ján Žatko, 17 b: Ing. Š. Černý, 15 b: Ing. J. Tencer a Ing. G. Török, 14 b: Ing. Fr. Lizák a R. Veselovský, 13 b: P. Durst a Z. Macko, 12 b: S. Franec, Ing. K. Pastorek a R. Vašečka, 11 b: P. Cibulka, P. Mojžiš, M. Rabata a Ing. M. Zbín, 10 b: J. Buzáš a M. Sabo, 9 b: D. Pakoš atď. (ij)


Vzad <<  >> Vpred