Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(10. 1. 1991)


O skladbách, ktoré sa nepatrne odlišujú svojím postavením (dvojčatá), ale pritom majú odlišné riešenie sme už písali v rubrike z 23. augusta 1990 (skladba č. 17 od K. Mlynku). V dnešnom originálnom príspevku použil popredný španielsky šachový skladateľ Efrén Petite (Oviedo) formu tzv. nulovej pozície. Nulová pozícia riešenie nemá. Rieši sa pozícia A, ktorá vznikne z nulovej pozície vynechaním čPc6 a pozícia B, ktorá vznikne z nulovej pozície premiestnením bKh7 na c7. V každej z pozícií A a B si všimnite tematickú zvodnosť a jej hrozbu. V riešení sa zvodník a hrozba objavia už ako maty, pričom riešenie a hrozba riešenia tiež súvisia s obsahom. Za zmienku stojí, že autor použil predlohu bratislavského šachového skladateľa Ing. arch. Petra Gvozdjáka.Skladba č. 37

Efrén Petite, Španielsko

Originál pre Slovenský denník

(podľa P. Gvozdjáka)

Nulová pozícia – pozri textKontrolná notácia: biely Kh7 Dg7 Vb4 Vg8 Sg2 Jc4 Jf4 (7 kameňov), čierny Kh4 Dc3 Pc2 c6 e6 f6 h5 (7 kameňov) – nulová pozícia. Pozícia A: V nulovej pozícii vynechať čPc6 (7+6=13) – mat 2. ťahom. Pozícia B: V nulovej pozícii premiestniť bKh7 na c7 (7+7=14) – mat 2. ťahom.

Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou, ak nám správne riešenie zašlete najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACH–MAT–PAT pri adrese.

Riešenie skladby č. 31 (Szwedowski) z 29. novembra 1990. 1.Sa6 hrozí 2.J:f3+ Kd5 3.Db7 mat, 1...Se4+ 2.Jc6+ Kd5 3.Je7 mat, 1...Kd5 2.Db7+ Kd4 3.J:f3 mat (1...Ke4 2.Db7+ K:e5 3.Sc3 mat). L. Salai, Martin: Česká škola s výborným úvodníkom. MUDr. A. Brídzik, Humenné: Dobrý úvodník, tri modelové maty, z toho jeden v hrozbe po "dobrovoľnom" úniku kráľa. Najkrajší variant je po 1...Se4+. Ing. Ľ. Kekely, Žilina: Nečakaný úvodník nepriamo odväzuje jazdca a dáva čiernemu kráľovi dve voľné polia – nie tuctová trojťažka. Ing. A. Kniebügl, Bratislava: Úvodník s "gestom" poskytuje čiernemu kráľovi trochu voľnosti v beznádejnom postavení. V. Schlosser, Prešov: Pekný logický úvodník. Ing. A. Ivančo, Banská Bystrica: Veľmi pekný úvodník umožňujúci šachovať bieleho kráľa. Ing. Fr. Lizák, Košice: Tvrdý oriešok. M. Nemček, Vrútky: Štandardná česká trojťažka s dobrým úvodníkom. Škoda, že i mat 3.Sc3 po 1...K:e5 nie je modelový. B. Moravčík, Banská Bystrica: V porovnaní s viacerými predtým publikovanými prácami chudobnejší obsah, aj keď má tiež svoj pôvab. P. Macko, Ludanice: Keď som našiel mat po obrane 1...Se4+, pripadalo mi to, akoby som držal v ruke voňavý lotosový kvet. Krajší mat som ešte nevidel. Ing. J. Tereštík, Okoličné: Po sympatickom úvodníku prichádza "smrť" na druhej hlavnej diagonále. M. Bednár, Kurima: Tri modelové a dva čisté maty. J. Šuňal, Prievidza: Pekný ťah bieleho, ktorý dovoľuje šach, aby on mohol matovať. J. Vašičkanin, Hažin nad Cirochou: Veľká úloha bieleho jazdca: alebo matuje, alebo sa obetuje. Maximálne bolo možné získať 3 body. (ij)


Vzad <<  >> Vpred