Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(17. 1. 1991)


V dnešnom originálnom príspevku od popredného kijevského šachového publicistu (spoluautora č. 29) na tému úvodníkových antiparadoxov si všimnite dve tematické zvodnosti, ktorých zvodník sa v riešení objaví ako mat po obranách, ktoré boli vyvrátením zvodností (tzv. Banného téma).Skladba č. 38

Vladimir Arčakov, ZSSR

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kd8 Db8 Vd3 Ve8 Je5 Jf5 Pc7 d4 e3 g4 (10 kameňov), čierny Ke4 Dg2 Vc6 Pd5 f3 f6 g3 (7 kameňov) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnými knihami, ak nám správne riešenie zašlete najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACH–MAT–PAT pri adrese.

Riešenie skladby č. 32 (Borovik) z 6. decembra 1990. Na pokusoch 1.Kb1? J:c4!, 1.J:c7? J:c2!, 1.Jde3 D:e7! sa potklo viacero riešiteľov. Rieši iba 1.Jb4 hrozí 2.Ve5+ alebo 2.D:e6+ (duály v hrozbe nebodujeme, lebo nepatria do obsahu témy). Tematické (tzv. Umnovova téma) sú nasledujúce dva varianty: 1...Jcd5 2.Jd2+! (2.Jd6+?) Ke5 3.b8D(S) mat, 1...Jed5 2.Jd6+! (2.Jd2+?) Ke5 3.Sf4 mat (1...J:c4 2.V:c4+ Ke5 3.Sf4 mat – netematická obrana). Veľa riešiteľov stratilo body, keď buď jeden (alebo oba) z dvoch tematických variantov neuviedla, alebo zle uviedla. M. Žemla, Šulekovo: Jednoduchá a predsa obtiažna skladba. M. Nemček, Vrútky: Dva jednoliate tematické varianty v čiastočne ťažkopádnej konštrukcii s presne vymedzeným úvodníkom. R. Meliš, Žilina: Škoda duálu v hrozbe. M. Bednár, Kurima: Schematická hra s peknými väzbami a témou zacláňania a odcláňania čiernej batérie. Ing. L. Brachtl, Pezinok: Skoro symetrické priväzovanie koníkov. J. Janočko, Humenné: Toľko zvodností, až sa hlava točí. Ing. L. Krump, Levice: Veľa dvojitých hrozieb, ale iba jedna z nich problém "rozviaže". J. Sloboda, Bratislava: Pekné väzby – riešenie mi dalo zabrať. A. Kniebügl, Bratislava: To je lahôdka! MUDr. A. Brídzik, Humenné: Motív priviazania a odviazania kameňa je spracovaný dobre, ale dvojitá hrozba – navyše rozvetvená – kazí celkový dojem skladby. Maximálne bolo možné získať 3 body.

* Predbežný stav štvrťročnej (č. 19–35) riešiteľskej súťaže po č. 31: Za č. 19–31 sa maximálne dalo získať 31 bodov, pričom najväčšie straty boli za č. 22 (Kopajev) za neuvedenie šiestich tematických variantov. 31 b: Bauer, Bandžuch, Barani, Bednár, Bilka, Bohunický, Boldižár, Brídzik, Červenka, Dulla, Š. Fabiny, Havran, Holubec, Horniaček, Ivančo, Janočko, Janoško, Kniebügl, Kňazeová, Kolář, P. a J. Kolek, Košár, Krump, Lupták, Majerčák, B. Moravčík, V. Moravčík, Nemček, Olexa, M. Perháč, Podoba, Ralík, Rakús, J. Repka, Salai, Scholz, Slávik, Sloboda, J. Skubák, Svoboda, Szakáll, E. a A. Šimon, Vicén a J. Žatko, 30 b: Barančík, Baroška, Brachtl, J. Fabiny, Gombár, Jurkovský, Kekely, Kulik, Matoňák, R. Meliš, Molnár, Ondruš, P. Perháč, Pukluš, Schlosser, Svrček, Timko, Vašičkanin, Vítek, Vývoda a Žemla, 29 b: Balint, Dittel, Domanický, Hlaváčová, Kosturko, Labai, Mikuš, Mišovic, Nálepovič, Poruban, A. Repka, Škerlík, Šlosár, Šuňal, Tereščík a Vojtela, 28 b: E. Gajdoš, Gavaľa, Grodovský, Káčer, Kopaňák, atď. Celkove sa súťaže zúčastnilo rekordných 180 pravidelných riešiteľov. (ij)


Vzad <<  >> Vpred