Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(29. 11. 1990)


K najznámejším poľským šachovým skladateľom stále patrí Leopold Szwedowski (27. 8. 1932) – autor dnešného pôvodného príspevku. Svoju prvotinu uverejnil v roku 1954, odkedy zložil vyše 350 skladieb, najmä dvojťažiek a trojťažiek. V roku 1979 získal titul medzinárodného majstra kompozičného šachu. Dôkazom, že neprestal tvoriť je trojťažka č. 31 z oblasti českej školy úlohovej. Veríme, že sa vám bude páčiť a tešíme sa aj na vaše postrehy, z ktorých najvtipnejšie ako obvykle uverejníme.Skladba č. 31

Leopold Szwedowski, Poľsko

Originál pre Slovenský denník

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Ka8 Dg7 Sb4 Sb7 Je5 Pc5 d6 (7 kameňov), čierny Kd4 Sc1 Sc2 Pb3 e2 e3 e6 f3 f4 f5 (10 kameňov) – biely začne a dá mať najneskôr tretím ťahom.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 25 (Labai) z 18. októbra 1990. Niektorí riešitelia sa "potkli" na priamočiarom pokuse 1.D:d6?, ktorý nevedie k cieľu pre 1...S:e2! a čierny kráľ utečie cez pole d3. Preto skladbu rieši iba 1.Jf5 hrozí 2.D:d4+ (A) J:d4 3.Je3 (B) mat, 1...D:d5 2.Je3+ (B) d:e3 3.b3 (C) mat, 1...S:e2 2.b3+ (C) Kd3 3.D:d4 (A) mat, 2...K:d5 3.D:d6 mat, 2...Kc3 3.D:d4 mat, 2...K:d5 3.D:e5 mat a 1...K:d5 2.D:d6+ Kc4 3.Dc6 mat, ktoré robia skladbu pestrejšou. Ing. Š. Černý, Košice: Prekrásna úloha, dala "zabrať", ale o to väčšiu radosť prinieslo nájdené riešenie. MUDr. A. Brídzik, Humenné: Skladba hodná majstra. L. Salai, Martin: Okružná ABC pre bieleho – dobrá novostrategická trojťažka. M. Bednár, Kurima: Problém ašpirujúci na prvé miesto, ktorý okrem dobrého úvodníka a obetnej hrozby obsahuje aj cyklickú hru. B. Moravčík, Banská Bystrica: Napriek častému výskytu témy najmä v podaní Goumondyho či Pankratieva pôsobí originálne, upúta cenný úvodník a neschematická motivácia. J. Janočko, Humenné: Majster trojťažiek sa nezaprie. M. Jurkovský, Prešov: Pekná, ale riešiteľsky náročná skladba. Ing. A. Szakáll, Nitra: Doteraz najlepšia skladba! V. Trangoš, Banská Bystrica: Hotové divadlo na šachovnici. P. Macko, Ludanice: Kamene bez ľadu a skladu a zrazu aha ho! Skladba ako z učebnice! M. Nemček, Vrútky: Pôsobivá rotácia tematických ťahov bieleho. M. Žemla, Šulekovo: Ťažká a pekná úloha. M. Svrček ml., Martin: Šikovná obeť dámy. Š. Fabiny, Spišská Nová Ves: Pekná skladba – páčila sa mi zvodnosť 1.D:d6? V. Schlosser, Prešov: Parádna hra dámy a jazdca. Ing. J. Tereštík, Okoličné: Vynikajúce postavenie bieleho jazdca na f5 eliminuje všetky zdanlivo bohaté obranné možnosti čierneho. Maximálne bolo možné získať 3 body. (ij)


Vzad <<  >> Vpred