Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(18. 10. 1990)


Autorom dnešnej výbornej trojťažky je popredný slovenský šachový skladateľ, majster športu (1985) Zoltán Labai (1. 10. 1942) z Milanoviec. Celkove zložil vyše 350 skladieb rôzneho žánru, pričom sa špecializuje na trojťažky tzv. novostrategickej školy (úlohová škola založená na vzťahoch medzi fázami). V č. 25 sa mu podarilo spracovať cyklicky zámenu druhých a tretích ťahov bieleho (AB – BC – CA) vo forme hrozby a dvoch tematických obrán s využitím blokovania troch rôznych polí.Skladba č. 25

Zoltán Labai, ČSFR

Originál pre Slovenský denník

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kc1 Df6 Vh3 Sa4 Ja6 Je7 Pb2 d5 e2 f4 (10 kameňov), čierny Kc4 Dg8 Vg7 Sd3 Jb1 Jf3 Pb6 c2 d4 d6 e4 g4 (12 kameňov) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. V riešení udajte prvý ťah bieleho a po jednotlivých obranách čierneho aspoň druhé ťahy bieleho, inak za neuvedenie jedného tematického variantu strhneme riešiteľom do štvrťročnej riešiteľskej súťaže jeden bod.

Riešenie zašlite najneskôr do 13 dní na adresu Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 19 (Sivák) zo 6. septembra 1990. Pokusy 1.Df1? resp. 1.Dg2? viaznu na 1...Sf3? resp. 1...Sg5! Rieši 1.Db5 hrozí 2.Dg5 mat, 1...e5 2.Db6 mat, 1...e3 2.Dh5 mat. J. Janočko, Humenné: Ľahšia mereditka s jasným úvodníkom. L. Salai, Martin: Len niekoľko nevydarených pokusov. B. Moravčík, Banská Bystrica: Málo bieleho materiálu obhospodaruje veľa priestoru na šachovnici. M. Nemček, Martin: Propagačná skladba. A. Derfényi, Spišská Nová Ves: Obzvlášť ma upútalo postavenie a funkcie čiernych strelcov pri riešení. Upozorňujem aj na zdanlivú hru 1...Sb3 (a4) 2.Dh5 mat. P. Macko, Dvorany nad Nitrou: Čierny kráľ sa v tvári potí, biela dáma dáva bozk. Služobníctvo mu už darmo chodí na pomoc. Prvé dva body do štvrťročnej riešiteľskej súťaže získalo vyše 150 riešiteľov a riešiteľských kolektívov.

Drahšie šachové časopisy. Ako oznámila PNS – Ústredná expedícia a dovoz tlače v dôsledku pripravovaného prechodu vzájomného obchodu medzi ČSFR a ZSSR od 1. 1. 1991 na voľné meny došlo k výrazným zmenám smerom hore v cenách dovážaných periodík zo ZSSR. Tak tri najznámejšie šachové časopisy budú mať nasledujúce astronomické ceny: mesačník Šachmaty v SSSR bude stáť 756,– Kčs (v roku 1989 50,40 Kčs – t. j. 15-násobné zvýšenie: jedno číslo bude stáť 63,– Kčs, čo je viac ako doteraz celý ročník), mesačník Šachmaty vychádzajúci v Rige zdražie 16-násobne na 960,– Kčs (doteraz 60,– Kčs) – t. j. jedno číslo bude stáť 80,– Kčs. Najmenej zdražie (vyše 11-krát) populárny dvojtýždenník "64" – šachmatnoje obozrenie z 79,20 na 888,– Kčs (jedno číslo bude stáť 37,– Kčs). PNS zároveň "upokojuje" svojich stálych predplatiteľov, že ceny sú iba orientačné a ich skutočná výška bude vypočítaná na základe devízového kurzu platného v čase úhrady faktúry zahraničnému dodávateľovi. Komentáre k tejto radostnej správe prenechávame čitateľom. (ij)


Vzad <<  >> Vpred