Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(11. 10. 1990)


Autorom dnešnej súťažnej skladby č. 24 je známy slovenský šachový skladateľ žijúci v Martine – Milan Nemček (25. 10. 1948). Vo svojom príspevku spracoval trojfázovú zámenu dvoch matov typu Z–32–35 (v troch fázach a dvoch variantoch v každej fáze nájdete tri rôzne obrany a päť rôznych matov) vo forme dvoch zvodností a riešenia. Oba zvodníky (prvé ťahy zvodností) sa v riešení objavia aj ako maty. Tešíme sa aj na vaše komentáre k tejto skladbe, z ktorých najvtipnejšie ako zvyčajne uverejníme pri riešení.Skladba č. 24

Milan Nemček, ČSFR

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Ka8 Dh1 Va4 Vh4 Se7 Ja3 Jf2 Ph2 (8 kameňov), čierny Ke5 Jc1 Je3 Pd5 e6 f5 (6 kameňov) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Riešenie zašlite najneskôr do 13 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 17 (Mlynka) z 23. augusta 1990. Pozícia a) 1.d8J tempo, 1...Kf8 2.Je6 mat, 1...Kh8 2.f8D mat. Pozícia b) (v a čierny pešiak f7 na h7): 1.d8S tempo, 1...Kf8 2.h8D mat, 1...Kh8 2.Sf6 mat. R. Meliš, Žilina: Pekné premeny pešiakov. J. Tomanička, Dubnica nad Váhom: Skladba, na ktorej si každý overí svoje vedomosti a vyskúša, čo vie. A. Derfényi, Spišská Nová Ves: Ukážková skladba s následnou zámenou matov. Ing. M. Šumný, Zlaté Moravce: Premeny a dvojčatá boli silnou zbraňou prof. Mlynku už v počiatkoch jeho skladateľskej kariéry. Skutočne vydarená dvojťahová miniatúrka, v ktorej treba vysoko hodnotiť pozíciu bez figúr, premeny pešiakov na slabšie figúry a hlavne príbuznosť matov z jednotlivých dvojníkov.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Juraj Koňakovský, Trnavská 23, 831 04 Bratislava, Slávo Slobodník, 044 12 Nižný Klatov a Ján Šuňal, Febr. víťazstva 55/8, 971 01 Prievidza.

Riešenie skladby č. 18 (Formánek) z 30. augusta 1990. Nejde 1.Jg2? V:f5! Preto biely v prípravnom pláne sa snaží prilákať čierneho pešiaka e7 na e5: 1.Vf2 hrozí 2.Ve1+ a 3.Vd2 mat, 1...S:f5 2.Jg2! e5 3.Jc3 mat. Vtipné sú aj vedľajšie varianty po obranách 1...Jc5 2.Ve2+ Kf4 3.Se5 mat a 1...Ke3 2.Sd4+ Ke4 3.Jc3 mat. A. Szakáll, Nitra: Veľmi vtipná skladba. A. Derfényi, Spišská Nová Ves: Jedinečná skladba s vysokou kombinačnou technikou. Ing. J. Debnár, Senec: Skutočne veľmi pekná skladba. Pri neľahkom hľadaní úvodníka (prípravný plán) sa v plnej kráse ukázala účelnosť rozostavenia čiernych figúr. Celkove možno komentáre zhrnúť nasledovne: vtipne spracovaná logická téma a blokovaním poľa f5 vlastnému kameňu – skladba bola vyznamenaná aj najvyšším ocenením: bola zaradená do Albumu FIDE 1956–58, hoci autor skromne tvrdí, že nezaslúžene.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Michal Rakús, Zúbekova 31, 841 01 Bratislava, Ľuboslav Sojka, Uzovská Panica 185, 980 22 Veľký Blh a RNDr. Igor Zeman, Bujnáková 17, 841 01 Bratislava. (ij)


Vzad <<  >> Vpred