Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(22. 11. 1990)


Špeciálnou skupinou zámeny hier sú zámeny s opakovaním. Trojvariantovej forme zámen s opakovaním hovoríme cyklická zámena troch matov. Odlišnosť v dvoch fázach spočíva v cyklicky posunutých matoch ABC–BCA po rovnakých obranách v každej fáze. Prvé spracovanie na svete v troch (1949) a štyroch (1955) variantoch uskutočnil slovenský šachový skladateľ Ľudovít Lačný (8. 12. 1926), a preto táto téma nesie aj názov po svojom objaviteľovi: Lačného téma. V prípade, že táto téma je spracovaná vo forme zvodnosti a riešenia, pričom mat A je hrozbou vo zvodnostnej fáze a mat B je hrozbou v skutočnej fáze, vznikne tzv. hrozbová forma Lačného témy, ktorá organicky obsahuje aj dva hrozbové paradoxy. Túto tému prvý na svete spracoval sovietsky autor Sergej Šedej (1940) už pred 26 rokmi (I. cena, Problem 1964: biely Kd1 Db3 Va5 Vh5 Sc8 Sg5 Jb4 Pc2 e2 e4 f3 h6 (12), čierny Kd4 Sa8 Jb5 Pc3 d6 e3 h7 (7) – mat 2. ťahom. Zvodnosť 1.h:g7? hrozí 2.Sf6 (A) mat, 1...Kc5 2.S:e3 (B) mat, 1...Ke5 2.D:c3 (C) mat, viazne na 1...d5! Rieši 1.Jd5! hrozí 2.S:e3 (B) mat, 1...Kc5 2.D:c3 (C) mat, 1...Ke5 2.Sf6 (A) mat.) Táto skladba bola ocenená aj v Albume FIDE 1962–64 a môžete si ju porovnať s dnešným výborným originálnym príspevkom č. 30 dnes už úspešného slovenského šachového skladateľa a riešiteľa – Ing. arch. Petra Gvozdjáka (16. 11. 1965). V jeho skladbe sa naviac zvodník objaví aj ako mat v riešení.Skladba č. 30

Ing. arch. Peter Gvozdják, ČSFR

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kd1 Dh6 Vc5 Vg1 Sa6 Sa7 Jc1 Jf6 Pc6 e5 f4 g2 h4 (13), čierny Ke3 Pb7 c7 f5 g5 (5) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Riešenie zašlite najneskôr do 13 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 24 (Nemček) z 11. októbra 1990. Zvodnosť 1.Va5? (A) tempo, 1...Je~, f4 2.Jc4, De4 mat, viazne na 1...Jg4! Zvodnosť 1.Vh5? (B) tempo, 1...Je~, d4 2.Jg4, De4 mat, viazne na 1...Jc4! Rieši 1.De1 hrozí 2.D:e3 mat, 1...d4, f4 2.Va5 (A), Vh5 (B) mat. R. Meliš, Žilina: Autor to má pekne vypiplané. L. Salai, Martin: Zaujímavý trojfázový model zámeny matov s doplnkom funkcie ťahov bielych veží. B. Moravčík, Banská Bystrica: Okrem trojfázovej zámeny matov ešte rozložená zámena 1. a 2. ťahov vo vzdušnej pozícii s využitím jednotiaceho prvku priväzovania vždy iného kameňa. MUDr. A. Brídzik, Humenné: Symetrická lahôdka. Ing. J. Tereštík, Okoličné: Sila väzby rozhodla pri prekonávaní zdanlivo pevnej obrany. M. Bednár, Kurima: Zámena matov a Banného téma, ale v starom prevedení. Maximálne bolo možné získať 2 body. (ij)


Vzad <<  >> Vpred