Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(15. 11. 1990)


Dvojica popredných ukrajinských šachových skladateľov a autorov viacerých zaujímavých kníh o kompozičnom šachu sa dnes našim čitateľom predstavuje skladbou z oblasti českej školy úlohovej. Základnou požiadavkou tejto školy je, aby každá skladba obsahovala tri rovnocenné hry zakončené modelovým matom (mat, na ktorom sa aktívne zúčastňujú všetky kamene matujúcej strany s možnou výnimkou kráľa a pešiakov, pričom každé kráľovské pole je kryté len raz – buď je napadnuté kameňom matujúcej strany, alebo blokované vlastným kameňom). Dnešná trojťažka túto požiadavku spĺňa, no jeden mat je modelový len po určitom ťahu čierneho nebrániacom hrozbe (braním prebytočnej figúry). Takýto mat sa nazýva modelový mat s pomocou (tiež z milosti).Skladba č. 29

Vladimir Arčakov a

Viktor Meľničenko, ZSSR

Originál pre Slovenský denník

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kd1 Df5 Vf4 Sd7 Jb5 (5 kameňov), čierny Kd5 Vb8 Vg6 Sh6 Jg5 Jh8 Pb3 c4 c5 e5 g3 (11 kameňov) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. V riešení udajte prvý ťah bieleho a po jednotlivých obranách čierneho aspoň druhé ťahy bieleho, po ktorých bude vychádzať tretím ťahom modelový mat (inak za neuvedenie jedného variantu s modelovým matom strhneme riešiteľom do štvrťročnej súťaže jeden bod).

Riešenie zašlite najneskôr do 13 dní na adresu Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 23 (Janočko) z 4. októbra 1990. Zvodnosť 1.Se8? tempo, 1...c5 2.Sc6 mat, 1...e5(Kc5) 2.D:c6 mat, viazne na 1...Ke4! Zvodnosť 1.f4? hrozí 2.De5 mat, 1...c5 2.Dd7 mat, 1...e5 2.De5 mat, viazne na 1...Kc5! Po správnom úvodníku 1.Kb4 tempo sa maty po obranách zo zvodností zamenia nasledovne: 1...c5 2.D:c5 mat, 1...e5 2.Dd7 mat. Fr. Vítek, Považská Bystrica: Vďaka autorovi za peknú zrkadlovú skladbu. Ing. Š. Černý, Košice: Jednoduchá, ale za to elegantná miniatúra. V. Trangoš, Banská Bystrica: Aj s malým materiálom možno vytvoriť čaro. L. Salai, Martin: Dobrá trojfázová miniatúrna núdzovka, ale bez záruky na originalitu. MUDr. A. Brízdik, Humenné: Trojfázová zámena dvoch matov v miniatúrke – dobrý výkon. R. Meliš, Žilina: Darmo, v jednoduchosti je krása. M. Nemček, Vrútky: Ekonomická miniatúrka so spornou originalitou. A. Derfényi, Spišská Nová Ves: Najkrajšia je fáza po zvodníku 1.Se3? tempo. M. Bednár, Kurima: Na malý materiál pomerne bohatý obsah. B. Moravčík, Banská Bystrica: Zagorujko s jedným polorecipročným efektom na ťahy pešiakov v miniatúrke, pričom možno ešte hovoriť o voľnej zámene na ťahy kráľa. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Dnes sa uskutoční ďalšie stretnutie záujemcov o šachové skladby a iné novinky hlavne z oblasti kompozičného šachu. Krúžok je od 18. do 21. h v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 277 a srdečne sú vítaní aj mimobratislavskí záujemci. (ij)


Vzad <<  >> Vpred