Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 8. 11. 1990)


Autorom ďalšieho pôvodného príspevku je známy východoslovenský šachový skladateľ Milan Bednár (19. 1. 1956), žijúci v Kurime (okr. Bardejov). Jeho dvojťažka je spracovaná vo forme troch tematických zvodností a riešenia. Vo zvodnostiach sú tematické aj hrozby, pretože spolu so zvodníkmi vytvárajú tzv. cyklickú zámenu funkcií polí (AB–BC–CA). V riešení sa hrozby z dvoch zvodností objavia ako maty (Hanneliusova téma).Skladba č. 28

Milan Bednár, ČSFR

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Ke1 Vc2 Vg5 Sh5 Sh8 Je5 Jg3 Pf2 h4 (9 kameňov), čierny Kf4 Vg8 Sh1 Jg7 Pc4 d5 e6 g4 g6 (9 kameňov) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Riešenie zašlite najneskôr do 13 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 22 (Kopajev) z 27. septembra 1990. Po správnom úvodníku 1.a7 hrozí 2.a:b8D(S) a 3.V3g2 mat, nasleduje 6 tematických obrán (maty s využitím batérie): 1...Dc7 2.S:c7! a 3.V3g2 mat, 1...Dd6+ 2.D:d6! a 3.V3g2 mat, 1...De5 2.D:e5! a 3.V3g2 mat, 1...Df4+ 2.D:f4 a 3.V3g2 mat, 1...Da8(b7) 2.Df4! a 3.V3g2 mat, 1...D:a7 2.Dd6! a 3.V3g2 mat. Doplnkový variant je 1...D:g3 2.f:g3 a 3.Df2 mat. M. Bednár, Kurima: Chytanie čiernej dámy s jednoduchou batériou. L. Salai, Martin: Jednoduchá trojťažka na "znemožnenie" čiernej dámy. Ing. J. Tereštík, Okoličné: Efektné odlákanie dámy z kľúčovej diagonály. J. Janočko, Humenné: Malý pešiak rozriešil situáciu. Z. Marko, Chlmec: Veľmi pekná skladba. B. Moravčík, Banská Bystrica: Koncert čiernej dámy, ale po dosť štiplavom impulze. Cenný je antiduál po obranách 1...D:a7 a 1...Da8. M. Nemček, Vrútky: Súboj dám končí víťazstvom bielej. Neveľmi vydarený úvodník a ani opakujúci sa mat skladbe nepridajú. Maximálne bolo možné získať 3 body, no niektorí riešitelia sa potkli na pokuse 1.Dh8? Dd6+!, alebo neuviedli všetkých 6 tematických variantov a stratili tak príslušné body. Bolo by dobré, keby si každý riešiteľ nechával kópiu riešenia, ktoré zaslal, a mohol tak ľahko porovnať svoje riešenie s uverejneným riešením.

Bratislava má šachovú predajňu. Po Prahe sa konečne dočkala šachovej predajne aj Bratislava. Svoje skromné priestory (ani zďaleka nie také reprezentačné ako pražská predajňa) má vo dvore Mýtnej 15, 811 05 Bratislava (č. tel. 446 87) a otvorená je každý pondelok až piatok od 10. do 17. hod. V súčasnej dobe je zameraná na predaj literatúry z oblasti praktického šachu a na predaj rôznych šachových tlačív (partiáre, zápisy, tabuľky, odznaky atď.). Ako nám prezradil vedúci predajne Milan Širý, je možné, že už koncom roka 1990 budú zákazníkom ponúkať aj šachové počítače značky Mefisto a Schneider. (ij)


Vzad <<  >> Vpred