Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(31. 10. 1990)


Autorom dnešnej ďalšej pôvodnej novostrategickej trojťažky je Grigorij Gamza z Novosibirska. Nájdete v nej vtipne spracovanú tému cyklickej zámeny druhých a tretích ťahov bieleho typu AB–BC–CD–DA s využitím škodlivého motívu blokovania poľa v každom tematickom variante. Počet tematických variantov zámerne neprezradíme, pretože za neuvedenie jedného tematického variantu strhávame riešiteľom "za trest" jeden bod do štvrťročnej riešiteľskej súťaže.Skladba č. 27

Grigorij Gamza, ZSSR

Originál pre Slovenský denník

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kh7 De8 Va1 Sd8 Se2 Jc2 Jf7 Pa2 d6 g2 g4 (11 kameňov), čierny Kd5 Dh3 Vb5 Vh2 Sa7 Jb2 Jb8 Pa6 c4 c5 f4 g6 h4 (13 kameňov) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. V riešení udajte prvý ťah bieleho a po jednotlivých obranách čierneho aspoň druhé ťahy bieleho.

Riešenie zašlite najneskôr do 13 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 21 (Berg) z 20. septembra 1990. Pokus 1.Sd5? hrozí 2.Vf7 mat, viazne na 1...Je6! Pokus 1.Sc4? hrozí 2.Vf7 mat, viazne na 1...e6! Pokus 1.Sb3? hrozí 2.Vf7 mat, viazne na 1...Se6! Preto skladbu rieši iba 1.Sa2 hrozí 2.Vf7 mat, 1...Je6 2.Df5 mat, 1...Se6 2.D:b2 mat, 1...e6 2.Df1 mat. R. Meliš, Žilina: Celkom pekná dvojťažka. V. Trangoš, Banská Bystrica: Po sérii pokusov galantný ústup bieleho strelca na správne pole, hoc najvzdialenejšie, aby dal prednosť svojej dáme! P. a J. Kolek, Považská Bystrica: Vtipná aplikácia témy Grimshaw. L. Salai, Martin: Dobrá pokusová hra bieleho strelca s analogickými obranami na poli e6. M. Nemček, Vrútky: Úvodník i pokusy sú parádne, ale mechanizmus je veľmi známy. M. Bednár, Kurima: Veľmi pekná hra bieleho strelca, keď tri vyvrátenia pokusov vychádzajú v riešení ako obrany, po ktorých idú maty, ktoré predtým nešli pre zaclonenie dámy bielym strelcom. A. Derfényi, Spišská Nová Ves: Ukážková skladba na tému pokusov. J. Janočko, Humenné: Pokusové zladenie škodlivého motívu zaclonenia s riešením. B. Moravčík, Banská Bystrica: Aj keď sú známe skladby so strelcovým prekážaním s podstatne viacerými pokusmi, vyvrátenie tematických pokusov na tom istom poli rôznymi kameňmi vytvárajú pôsobivý harmonický celok. MUDr. A. Brízdik, Humenné: Výborná skladba s vynikajúcim vzdialeným úvodníkom. Niektorí riešitelia uvádzali aj ďalšie pokusy (napríklad 1.Se6? hrozí 2.Vf7 mat, viazne na 1...c5! ale aj na 1...S:b5!) Pretože majú dvojité vyvrátenie, nepokladajú sa za tematické. Maximálne bolo možné za skladbu č. 21 získať 2 body. (ij)


Vzad <<  >> Vpred