Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(20. 9. 1990)


Okrem zvodností poznáme v novostrategickej škole ešte jeden druh prvého ťahu – pokus. Je to taký prvý ťah bieleho, ktorý skladbu nerieši, ale ktorý nadväzuje na riešenie iným spôsobom než formou zámeny hier. Zatiaľ čo význam zvodníka spočíva v jeho novostrategickom obsahu, pri pokuse je hlavná motivačná náplň viazaná na jeho možný negatívny motív, t. j. na motív, v dôsledku ktorého je možná jediná účinná obrana proti hrozbe. Čím je tento motív zaujímavejší a jednotnejší vo všetkých pokusoch, tým je skladba hodnotnejšia. Téma, ktorej hlavnou náplňou sú pokusy sa volá téma pokusov. Túto tému spracoval v dnešnom prvom originálnom príspevku od zahraničného autora známy východonemecký (už len chvíľu) šachový skladateľ Wolfgang Berg (5. 7. 1954), žijúci v mestečku Rampe. Je súčasne aj treťou súťažnou skladbou štvrťročnej riešiteľskej súťaže dotovanej hodnotnými cenami podľa vlastného výberu.Skladba č. 21

Wolfgang Berg, NDR

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kh6 Db5 Vg7 Sf7 Sh2 Pg4 (6 kameňov), čierny Kf6 Dc8 Ve8 Sb2 Sd7 Jf8 Jh7 Pc7 e7 g5 (10 kameňov) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Riešenie zašlite najneskôr do 13 dní na adresu Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese. Prosíme vás, aby ste riešenia zasielali výlučne na korešpondenčných lístkoch!

Riešenie skladby č. 14 (Pituk) z 2. augusta 1990. "Biely na ťahu": 1...d5 2.Dd3 mat a 1...e:d4 2.Dc6 mat. Vyčkávací ťah však neexistuje a preto po správnom úvodníku 1.e3 tempo sa maty zo zdanlivých hier zamenia: 1...d5 2.Dc2 mat a 1...e:d4 2.D:d4 mat. B. Moravčík, Banská Bystrica: Zámena dvoch matov v miniatúrke. J. Janočko, Humenné: Pekné zámeny matov v miniatúrke. RNDr. A. Hnáth, Moravany: Typická dovolenková úloha. A. Derfényi, Spišská Nová Ves: Krásna skladba a svojou originalitou skutočne "pitukovská". P. Kolek, Považská Bystrica: Nič v zlom, ale majster Pituk zložil veľa lepších, náročnejších a esteticky bohatších dvojťažiek. Celkove možno väčšinu priaznivých komentárov zhrnúť nasledovne: skladba č. 14 sa páčila a prilákala vyše 60 správnych riešiteľov – veď je to asi najkrajšia z mála Pitukových miniatúrok na zámenu matov a od jej prvého uverejnenia už uplynulo 42 rokov! Pituk zložil aj lepšie úlohy, ale s ďaleko väčším počtom kameňov, ako 7.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Margita Brezovská, ul. Boženy Němcovej 24, 040 01 Košice, Peter Durst, sídl. Západ II, bl. Jazmín, 054 01 Levoča a Ing. Miroslav Kupec, Gliderova 2, 974 01 Banská Bystrica. (ij)


Vzad <<  >> Vpred