Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 2. 8. 1990)


Strategická škola obsahuje veľa zaujímavých tém, ale pre ďalší rozvoj kompozičného šachu a hlavne dvojťažky mala najväčší význam téma "biely na ťahu". Je to konštrukčná téma, v ktorej na každý ťah čierneho v základnej pozícii nasleduje mat. Z hľadiska riešiteľa stačí podrobne rozobrať pozíciu diagramu, nájsť vyčkávací ťah, ktorým sa v postavení nič zásadného nezmení a celý predúvodníkový obsah sa v nezmenenom poradí zopakuje aj po úvodníku. Takéto zopakované varianty nazývame nezmenené. Ak po úvodníku vzniknú varianty, ktoré v pôvodnej pozícii neboli vôbec možné, hovoríme o pridaných variantoch. Okrem nezmenených a pridaných variantov však môžu existovať aj varianty zamenené. Je to v tých prípadoch, keď nie je možné nájsť vyčkávací ťah a po vykonaní správneho úvodníka sa celý predúvodníkový obsah zamení za iný. Zamenené varianty tvoria základ širokej kompozičnej oblasti zámeny hier, ktorá je náplňou tzv. novostrategickej školy. V dnešnej ukážke z tvorby najstaršieho žijúceho a stále aktívne tvoriaceho slovenského šachového skladateľa – zaslúžilého majstra športu Alexandra Pituka (26. 10. 1904) na každý ťah čierneho nasleduje ihneď mat: 1...d5 2.Dd3 mat, 1...e:d4 2.Dc6 mat, ale biely je v nevýhode z ťahu. Či sa tieto maty zamenia po správnom úvodníku, to už prenecháme na našich riešiteľov.Skladba č. 14Alexander Pituk

Práca 1948

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Ka4 De4 Sd4 Pe2 (4 kamene), čierny Kc4 Pd6 e5 (3 kamene) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Troch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnými šachovými knihami, ak nám správne riešenie zašlú najneskôr do 8 dní na adresu Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACH–MAT–PAT pri adrese.

Riešenie skladby č. 8 (Traxler) z 21. júna 1990. 1.Vh1!! tempo, 1...Kb2 2.De1 a2 3.Dc1 mat, 1...c3 2.Dg1! b2 3.Dg8 mat, 1...b2 2.Db8 b1D 3.D:b1 mat. Úloha je to ťažká, ale veľmi pekná. Zdvojenie ťažkých figúr na 1. rade je viditeľné v základnej pozícii, ale rozlíšenie medzi 2.De1 a 2.Dg1 musí potešiť každého riešiteľa (B. Sivák, Zvolen). Krásna skladba (M. Svrček ml., Martin).

Odmenu za správne riešenie dostanú: Ing. Jozef Holubec, ul. Povstalcov českého ľudu 34, 040 01 Košice a Jozef Žatko, 956 33 Chynorany 887. (ij)


Vzad <<  >> Vpred