Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(26. 7. 1990)


Poloobrana je taký ťah čierneho, ktorým sa z troch alebo viac hrozieb rušia všetky až na jednu, ktorá vychádza ako variantový mat. Konštrukčná téma, vytvorená niekoľkými poloobranami, ktoré tvoria jeden celok sa nazýva témou poloobrán, alebo tiež Fleckovou témou podľa známeho maďarského šachového skladateľa Ferenca Flecka (17. 2. 1908), ktorý sa s ňou prvý začal systematicky zaoberať. Ferenc Fleck patrí k špičkovým maďarským šachovým skladateľom. Od roku 1927 celkove zložil vyše 1400 skladieb, väčšinou dvojťažiek a trojťažiek. V Albumoch FIDE získal 22,5 bodu a v skladateľských súťažiach získal vyše 800 vyznamenaní, z toho 103 prvých cien. V dnešnej ukážke z jeho tvorby nájdete jeho vlastnú tému spracovanú v štyroch variantoch.Skladba č. 13Ferenc Fleck

Magyar Sakkvilág 1934

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kg1 Dd7 Vf2 Sb6 Sg4 Jd5 Pd2 e6 f6 (9 kameňov), čierny Ke5 Se4 Pc6 d3 g2 g5 g6 (7 kameňov) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Troch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnými šachovými knihami, ak nám správne riešenie zašlú najneskôr do 8 dní na adresu Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACH–MAT–PAT pri adrese.

Riešenie skladby č. 7 (Havel) z 14. júna 1990. 1.Df1 hr. 2.Vg4 mat, 1...S:g3 2.Jf3 mat, 1...K:g3 2.De1 mat, 1...J:f1 2.Vg4 mat, 1...Jg2 2.Vg4 mat (tento mat je čistý, ale nie je modelový, lebo bDf1 sa na mate nezúčastňuje). Požiadavka spojiť v jednej skladbe najmenej tri modelové maty je teda splnená.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Kamil Čambál, Trnavská 25, 913 43 Cífer a Ing. Štefan Černý, Ovručská 19, 040 01 Košice.

O Havlových knihách. Prvú zbierku 500 Havlových šachových problémov vydal v roku 1923 americký milionár, mecenáš a významný šachový skladateľ Alain Campbell White (3. 3. 1880 – 23. 4. 1951) pod názvom Bohemian Garnets (České granáty). Kniha má poradové číslo 29 v rámci Christmas series (vianočná séria 44 kníh vydaných Whiteom v rokoch 1905–1936 – knihy zasielal darom každému priaznivcovi kompozičného šachu, ktorý ho o to požiadal). V rámci edície šachové umění (17 knižiek vydaných Miroslavom Soukupom (24. 10. 1903) v rokoch 1936–1947) vyšli dve Havlove zbierky: č. 1: M. Havel: České granáty v miniatuře (1936) v náklade 50 (!) kusov a č. 10: M. Havel: České granáty, díl II. (1943) v náklade 200 kusov. Takmer súborné dielo vydal Ing. Ilja Mikan (12. 1. 1911 – 12. 4. 1979) v roku 1975 pod názvom: M. Havel: České granáty 1898–1958 (1701 skladieb, 310 strán). Vynechané sú len nekorektné a neoriginálne skladby. Žiaľ aj táto významná publikácia vyšla polosúkromne (ZK Kotva Praha) a v obmedzenom náklade (nenachádza sa vo verejných knižniciach) a je tak po 15 rokoch, ktoré uplynuli od vydania väčšine šachových skladateľov a riešiteľov takmer neprístupná. Podarí sa niekomu u nás sprístupniť Havlovo dielo aj širokej verejnosti? (ij)


Vzad <<  >> Vpred