Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(13. 9. 1990)


Po skladbe č. 19 (Sivák: biely Kg8 De2 Se8 Ph4 (4), čierny Kh6 Sc1 Sd1 Pb2 b7 e3 e4 e6 (8) – mat 2. ťahom) z minulej rubriky pokračuje štvrťročná riešiteľská súťaž bohato dotovaná cenami formou nákupných poukážok podľa vlastného výberu v OD Prior v celej ČSFR ďalšou dvojťažkou. Jej autorom je popredný maďarský šachový skladateľ dr. Antal Miskolczy (1882–1943), ktorý sa narodil a aj dlho žil v Topoľčanoch. Žiaľ, ani jedna jeho skladba nepochádza z obdobia jeho pobytu na Slovensku, a preto ani nebol zaradený do antológie slovenských šachových skladateľov (Bedrich Formánek: Kompozičný šach na Slovensku, 1982).Skladba č. 20

Dr. Antal Miskolczy

Magyar sakkujság 1911

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kh2 Dd7 Sc5 Pg3 h5 (5 kameňov), čierny Kg5 (1 kameň) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Riešenie č. 19 a 20 môžete stále zasielať najneskôr do 13 dní na adresu Slovenský denník, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese. Zároveň vás prosíme, aby ste riešenia šachových skladieb nezasielali v listoch, ale výlučne na korešpondenčných lístkoch. Ušetríte tak sebe peniaze a nám čas!

Riešenie skladby č. 13 (Fleck) z 26. júla 1990. Po správnom úvodníku 1.Jc3 hrozia štyri maty: 2.Dd4 mat, 2.Dc7 mat, 2.Sc7 mat a 2.Sd4 mat. Po nasledujúcich tematických obranách sa vždy tri maty zrušia: 1...Sf3 2.Dd4 mat, 1...Sd5 2.Dc7 mat, 1...c5 2.Sc7 mat, 1...Sf5 2.Sd4 mat. J. Janočko, Humenné: Typická fleckovka. V. Trangoš, Banská Bystrica: Vtipná spolupráca dámy a strelca pri matovaní! A. Derfényi, Spišská Nová Ves: Poučná skladba.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Miloš Molnár, Mukačevská 3, 080 01 Prešov, Eugen Petrík, Šoltésova 10, 811 08 Bratislava a Eva Stampfelová, Hollého 55, 010 01 Žilina.

* Naša redakcia s potešením privítala prvé číslo nového šachového mesačníka Slovenský šach, ktorý začal vychádzať v auguste 1990 v šachovom vydavateľstve Medea Martin v spolupráci so Slovenským šachovým zväzom. Časopis odporúčame všetkým milovníkom kráľovskej hry bez rozdielu veku hlavne pre jeho pestrosť. Veď na 32 stranách formátu A5 možno okrem iných rubrík nájsť napríklad aktuálne informácie zo slovenského šachového diania, rôzne správy a informácie, tabuľky šachových súťaží družstiev, správy z turnajov, mládež za šachovnicou, šachový tréning, historické okienko (zaujal nás zaujímavý článok Václava Bednářa "Moric Beňovský – šachový majster?") a kompozičnú rubriku "Umenie na diagramoch" z pera Ladislava Salaia, ktorý pripravil aj riešiteľskú súťaž na poslednej strane obálky. V rubrike "O šachu s úsmevom" sa môžete pobaviť, alebo tiež súťažiť o prémiu 100,– Kčs, ktorá je v každom čísle pripravená pre autora najvtipnejšieho príbehu so šachovou tematikou. Cena jedného čísla Slovenského šachu je 5,– Kčs a objednávky (najlepšie hromadné) možno zasielať na adresu šéfredaktora: Juraj Polko, Dullova 24/17, 036 08 Martin 8. (ij)


Vzad <<  >> Vpred