Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(25. 10. 1990)


Hrozbový paradox je tematický prvok tzv. hrozbových tém založený na tom, že obrana brániaca hrozbe v jednej fáze v inej fáze ju umožňuje ako variantový mat. V dnešnom originálnom príspevku z britských ostrovov si treba všimnúť hrozbu v tematickej zvodnosti a v riešení, pričom hrozba z riešenia sa objaví ako mat vo zvodnosti a hrozba zo zvodnosti ako mat v riešení, no vždy po inej tematickej obrane. Táto téma sa zvykne nazývať "pseudo–leGrandova". Veríme, že sa bude páčiť aj našim riešiteľom. Najvtipnejšie a najvýstižnejšie komentáre uverejníme ako obvykle pri riešení tejto skladby.Skladba č. 26

David Shire, Veľká Británia

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kg4 Dg6 Ve1 Vh5 Sg2 Sh8 Ja4 Jd6 Pd5 e6 (10 kameňov), čierny Kd4 Dg7 Vb5 Vb7 Pc4 c6 (6 kameňov) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Riešenie zašlite najneskôr do 13 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 20 (Miskolczy) z 13. septembra 1990. 1.g4 tempo, 1...Kf4 2.Df5 mat, 1...Kf6 2.De7 mat, 1...Kh6 2.Se3 mat, 1...Kh4 2.Se7 mat. L. Salai, Martin: Vtipná miniatúrna núdzovka s témou "hviezdy". J. Janočko, Humenné: Pekná modelovo–ekonomická hviezdica. M. Nemček, Vrútky: Iba šesť kameňov stačilo na pôvabnú "hviezdičku" so štyrmi modelovými matmi – pamätihodnotná miniatúrka. L. Matoňák, Poprad: Pekná klasická skladba, ktorej autor predbehol dobu, veď túto tému skladá ešte veľa súčasných autorov. M. Bednár, Kurima: Stará hviezdicová téma so štyrmi modelovými matmi a nenápadným úvodníkom. P. Macko, Dvorany nad Nitrou: Bodaj by sa aj vo fabrikách využíval materiál, ako v tejto skladbe. J. Svoboda, Trnava: Miskolczy bol smoliar. Nedostal sa ani do antológie maďarských šachových skladateľov. Posledný postreh pána Svobodu je len čiastočne pravdivý. Miskolczy sa nedostal do antológie z roku 1979 (Új magyar sakkfeladvány antológia). Už v rozšírenom nemeckom preklade z roku 1983 (Ungarische Schachproblemanthalogie) má na strane 65 uverejnené dve trojťažky (XXVI a XXVII). Ale aj prvá maďarská antológia šachových skladateľov, ktorá vyšla ešte v roku 1939 (Magyar sakkfeladvány antalógia, 220 str.) uverejňuje na strane 24 pod číslom LV Miskolczyho trojťažku zhodnú s číslom XXVI z nemeckého prekladu z roku 1983. Táto kniha je dnes veľkou zberateľskou vzácnosťou. Odhaduje sa, že v celej ČSFR sa dnes už nenachádza viac ako päť exemplárov! Za správne riešenie skladby č. 20 bolo možné získať 2 body.

* Bratislavský krúžok. Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové skladby a iné zaujímavosti z oblasti kompozičného šachu sa uskutoční dnes od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 277. Vítaní sú samozrejme aj mimobratislavskí záujemci.

* Nasledujúce vydanie Magazínovej prílohy vyjde už v stredu dňa 31. októbra 1990. (ij)


Vzad <<  >> Vpred