Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(14. 6. 1990)


Už v staroarabských šachových skladbách (mansúbach), ktoré sú predchodcami dnešných šachových úloh, sa vyskytovali tzv. čisté maty, ktoré majú v sebe zvláštnu jemnosť: každé pole okolo čierneho kráľa je kryté iba jediným spôsobom (buď je napadnuté bielym kameňom, alebo blokované čiernym, pričom aj mat s väzbou čierneho kameňa stojaceho na poli pri matovanom kráľovi, t. j. kráľovskom poli sa považuje za čistý, ak sú splnené ostatné podmienky). Ak pri čistom mate je splnená ďalšia podmienka, podľa ktorej sa na vytváraní matu zúčastňujú všetky biele kamene s možnou výnimkou kráľa a pešiakov, hovoríme o mate modelovom.

Skladateľská škola, ktorá zdôrazňuje počet variantov zakončených modelovým matom, sa nazýva "česká škola úlohová". Jej priekopníkom bol Antonín König (22. 4. 1836 – 1. 10. 1911), zakladateľom Jan Dobruský (28. 8. 1853 – 31. 5. 1907) a najväčším predstaviteľom M. Havel, vlastným menom Miroslav Košťál (7. 11. 1881 – 8. 7. 1958). Celkove zložil 1938 skladieb (prevažne trojťažiek, ale aj mnohoťažiek, dvojťažiek a štúdií) a v Albumoch FIDE získal 90,33 boda, čím by dnes týmto výsledkom splnil normu medzinárodného veľmajstra v kompozičnom šachu (FIDE ho začala udeľovať až po jeho smrti v roku 1972). Havel rozšíril požiadavku modelového matu aj na bielych pešiakov. Väčšina jeho skladieb je tak myšlienkovo bohatým a konštrukčne dokonale vybrúseným dielom. Výnimkou nie je ani dnešná ukážka z jeho tvorby – takmer miniatúrna dvojťažka, v ktorej objavíte tri modelové maty.Skladba č. 7Miroslav Havel

Neděle, 24. 12. 1904

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kh1 Dc1 Vg3 Jf6 Jg5 (5 kameňov), čierny Kh4 Sf4 Je3 (3 kamene) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnými knihami, ak nám správne riešenie zašlú najneskôr do 8 dní na adresu Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACH–MAT–PAT pri adrese.

Riešenie skladby č. 2 (Schlechter) z 11. 5. 1990. 1.Da6 tempo, 1...Kb2 2.Jd3 mat, 1...K:d2 2.Dh6 mat, 1...c:d2 2.Da1 mat. Vynikajúci úvodník, dávajúci čiernemu kráľovi voľné pole d2. Dobrým doplnkom je aj efektný návrat dámy na pôvodné pole v matujúcom ťahu. Chutná miniatúrka napriek tomu, že mat po obrane 1...c:d2 nie je modelový (pole d1 je kryté dvakrát: bDa1 a bJf2).

Odmenu za správne riešenie dostanú: Valentín Oravec, 900 55 Lozorno 208 a Ing. Jozef Dubovský, ul. Bedřicha Smetanu 14, 917 00 Trnava. (ij)


Zo šachového humoru

* Silný súper je obyčajne ten, koho sa nám podarí poraziť.

* Obetoval dámu, aby dostal mat – od manželky!


Vzad <<  >> Vpred