Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(11. 5. 1990)


Kompozičný šach je samostatné odvetvie šachu, zahrňujúce skladanie a riešenie šachových skladieb. Skladbu vytvára šachový skladateľ (autor) a rieši ju šachový riešiteľ.

Úloha (problém) je v kompozičnom šachu skladba, v ktorej začína biely a dá mat čiernemu najneskôr v uvedenom počte ťahov po ľubovoľných ťahoch čierneho. Tento text (výzva) sa obyčajne uvádza pod šachovým diagramom a udáva cieľ, ktorý má riešiteľ úlohy dosiahnuť. Nad diagramom má byť uvedené meno autora skladby a v prípade reprodukcie čo najpresnejší prameň prvého uverejnenia, t. j. názov publikácie, odkiaľ bola skladba prevzatá.

Prvý ťah šachovej úlohy sa nazýva úvodník – je to kľúč k odhaleniu jej obsahu. Uvádza riešiteľa do vnútra skladby schovaného pod rúškom základnej pozície. Hlavne v dvojťažke má úvodník veľký význam a šachoví skladatelia mu preto venujú osobitnú pozornosť. Má byť nenápadný, prekvapujúci, nemá čierneho hrubo napádať (šach, branie kameňa), ale naopak, umožňovať mu zdanlivo väčšiu možnosť pohybu, cení sa na ňom jeho paradoxnosť – skrátka, má sa páčiť riešiteľovi.

Teraz už asi väčšina z vás nájde vynikajúci prvý ťah dnes už 82 rokov starej dvojťažky, ktorej autorom je rakúsky veľmajster Karl Schlechter (2.3.1874 – 27.12.1918), ktorý na prelome tohto storočia patril k najlepším svetovým hráčom. Venoval sa intenzívne aj kompozičnému šachu a celkove zložil asi 300 úloh.Skladba č. 2Carl Schlechter

Allgemeine Sportzeitung 1908

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kf1 Dh6 Jd2 Jf2 (4 kamene), čierny Kc1 Pc2 c3 (3 kamene). Biely začne a dá mat druhým ťahom. V riešení udajte prvý ťah a jednotlivé maty po ťahoch čierneho.

Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnými knihami, ak nám pošlú riešenie najneskôr do 8 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACH-MAT-PAT pri adrese. (aj)


Vzad <<  >> Vpred