Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 3. 5. 1990)


Šach – jedna z najstarších a najrozšírenejších doskových hier patrí bez diskusie k najkultúrnejším zábavám ľudstva. Najstaršiu písomnú zmienku o šachovej hre obsahujú verše indického básnika Bany zo 7. storočia. Dnes teda má šach vyše 1300 rokov, a to, že je viac ako hrou, výstižne charakterizuje staré indické porekadlo: "Šach, to je more, z ktorého sa môže napiť aj komár, ale v ktorom sa ľahko okúpe aj slon".

Preto sme sa rozhodli dnešným dňom zaradiť na stránky Slovenského denníka šachovú rubriku, ktorá bude vychádzať v rozšírenom štvrtkovom čísle. Jej cieľom bude spríjemniť voľné chvíle všetkým, ktorí aspoň trochu hrajú šach. Veď v ČSFR je v 1200 oddieloch registrovaných asi 34 000 šachistov. Prirodzene, záujemcov, ktorí sa šachom nevenujú pretekársky, je oveľa viac. Medzi nimi sú takí, ktorí sa skrývajú pod názvom riešitelia: sedia doma ticho zahrúžení do šachových tajov, ktoré sú spracované v umeleckom diele – v tzv. šachovej skladbe. Toto odvetvie šachu obsahujúce predovšetkým skladanie a riešenie šachových skladieb sa nazýva kompozičný šach a jeho cieľom je odhaliť podstatu šachového krásna a poukázať tak na jeho mnohé estetické hodnoty. Veď kvalitná šachová skladba dokáže zaujať a duševne vzpružiť a zároveň je aj cenným cvičením bystrosti každého praktického šachistu.

Preto ani v tejto rubrike nebude chýbať dobrá šachová skladba, na ktorej si môžete preveriť svoje kombinačné schopnosti a pohotovosť. Budeme vás tiež oboznamovať s tvorbou našich a zahraničných šachových skladateľov a zároveň sa budeme snažiť spestriť rubriku šachovými správami a inými zaujímavosťami. V budúcom roku by sme chceli vypísať medzinárodnú skladateľskú súťaž v skladaní dvojťažiek a trojťažiek.

Na úvod sme vybrali skladbu prvého slovenského šachového skladateľa, rodáka z Nededze (18. 7. 1810 – 7. 7. 1890).Skladba č. 1Arnold Pongrácz

Deutsche Schachzeitung 1860

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kd2 Dd7 Va5 Vh5 (4 kamene), čierny Kd4 Sd5 Pc5 e5 (4 kamene) biely (jeho pešiaci ťahajú zdola nahor) začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat. V riešení udajte prvý ťah bieleho (tzv. úvodník) a jednotlivé maty po ťahoch čierneho.

Dvoch správnych riešiteľov tejto dvojťažky odmeníme hodnotnými knihami, ak nám pošlú riešenie najneskôr do 8 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACH–MAT–PAT pri adrese. (aj)


Vzad <<  >> Vpred