Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(17. 5. 1990)


O tom, že šachy sú hra ušľachtilá, svedčí aj historická skutočnosť: venovali sa im a aj sa im venujú mnohí poprední vedci a významné svetové osobnosti. Medzi nich bez diskusie patrí aj Svätý Otec – Ján Pavol II., ktorý zajtra oslávi svoje 70. narodeniny (18. 5. 1920). Ak zalistujeme v poľskej šachovej encyklopédii (W. Litmanowicz a J. Gizycki: Szachy od A do Z, 1 a 2, Warszawa 1986 a 1987), nájdete na strane 862 heslo pápeži a šachy. Odtiaľ vyplýva, že z doterajších 264 pápežov sa šachom výraznejšie venovali predovšetkým Inocent III. (1198–1216), Lev X. (1513–1521), Lev XIII. (1878–1903, zachoval sa obraz F. Dietricha, ktorý zobrazuje pápeža Leva XIII. pri šachovej hre) a Ján Pavol I. (1912–1978) vlastným menom Albino Luciani, ktorý bol predchodcom Jána Pavla II. a pápežom bol iba 33 dní (od 26. 8. do 28. 9. 1978). Svätý Otec je spomedzi pápežov teda prvým šachovým skladateľom. Skladaním šachových úloh sa zaoberal hlavne v mladosti, no málokto vie, že z času načas skladá úlohy aj dnes. V liste z roku 1987 redaktorovi časopisu The Problemist napísal, že kompozičný šach je pre neho výborným druhom duševnej relaxácie. Želá si tiež, aby jeho skladby boli publikované pod jeho občianskym menom Karol Wojtyla. Na dnešnej ukážke z jeho tvorby je zaujímavý vtipný úvodník.Skladba č. 3Karol Wojtyla

The Problemist, Marec 1987

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Ka7 Ve5 Sa3 Sd7 Jb4 Jd5 (6 kameňov), čierny Kc5 (1 kameň). Biely začne a dá mat druhým ťahom. V riešení udajte prvý ťah a jednotlivé maty po ťahoch čierneho.

Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnými knihami, ak nám pošlú riešenie najneskôr do 8 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACH–MAT–PAT pri adrese. (ij)


Vzad <<  >> Vpred