Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(21. 6. 1990)


Ako sme videli v minulej rubrike, existujú aj dvojťažky s modelovými matmi, no predstavujú len okrajovú oblasť českej úlohovej školy. Trojťažka – asi najkrajší druh šachových skladieb – však vytvára ideálne vyhovujúci priestor pre spracovanie čistoty matových obrazcov.

K najvýznamnejším predstaviteľom českej úlohovej školy patrí jej klasik – povolaním katolícky kňaz – Karel Traxler (17. 1. 1866 – 15. 5. 1936). Celkove zložil asi 900 úloh, prevažne "českých" trojťažiek a v skladateľských súťažiach získal množstvo vyznamenaní. Napriek tomu, že mu šachy v jeho kňazskom povolaní spôsobovali mnohé nepríjemnosti (táto oblasť pre kňaza v tej dobe bola spoločensky neprípustná) vytvoril dielo, ktoré jeho meno natrvalo preslávilo. V dnešnej ukážke z jeho tvorby je zaujímavá logická kombinácia, vtipne začlenená do celkovej súhry bielych a čiernych kameňov.Skladba č. 8Karel Traxler

Jihočeský sportovní týdeník 1935

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Ke2 Dg3 Vc1 (3 kamene), čierny Ka2 Pa3 b3 c4 e3 (5 kameňov) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. V riešení uveďte prvý ťah bieleho a po jednotlivých obranách čierneho druhé ťahy bieleho. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnými knihami, ak nám správne riešenie zašlú najneskôr do 8 dní na adresu Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACH–MAT–PAT pri adrese.

Riešenie skladby č. 3 (Wojtyla): 1.Sb5 tempo, 1...K:b5 2.Jb6 mat, 1...Kd6 2.Jd3 mat, 1...Kd4 2.Jc6 mat. Z mnohých ohlasov na skladbu č. 3 od riešiteľov uverejňujeme nasledujúce dva: Bohuslav Sivák, Zvolen: Nevedel som, že pápež skladá takéto elegantné šachové úlohy. Ján Bulla, Bratislava: Dobrovoľnú oddanosť, úctu a pokoru úprimne prejavujem Svätému Otcovi, ako nástupcovi Petrovho stolca. V úcte ku šachistovi–skladateľovi si budem musieť zaobstarať goralský klobúk, aby som ho mohol dať dolu z hlavy pred takouto jedinečnou osobnosťou.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Peter Gaži, 086 41 Raslavice 111 a Rudolf Trúchly, 023 01 Oščadnica 1196.

* Šachový krúžok OH Vojenské stavby, k. p. Brno vydal zaujímavú 76–stranovú brožúrku: Program 59. mistrovství ČSFR v šachu mužů. Majstrovstvá sa hrajú v Brne od 14. 6. do 1. 7. 1990 v hotelovom dome Vojenských stavieb, Střední ul. 61. V brožúre nájdete veľa šachových zaujímavostí (prehľad doterajších 58 majstrovstiev od roku 1905, stručný prehľad dejín šachu v Brne, ale aj šachové aforizmy). Publikácia stojí 15 Kčs a možno si ju objednať na adrese: Ing. Jiří Řehůřek, Suzova 2, 621 00 Brno. (ij)


Vzad <<  >> Vpred