Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(28. 6. 1990)


V kompozičnom šachu skladbám s rekordným spracovaním určitého motívu alebo témy (určitá myšlienka je uskutočnená v maximálnom počte variantov) sa hovorí task (anglicky to task = presiliť). Konštrukcia taskov býva často spojená s veľkými technickými prekážkami, takže sa skladateľom musia odpustiť niektoré chyby. Autorom dnešnej reprodukovanej dvojťažky sa podarilo spracovať rekordných osem variantov s využitím škodlivého motívu blokovania kráľovského poľa. Obaja autori boli Američania. Jay Adolph Fink (19. 7. 1890 – 15. 12. 1956) a Ua Tane vlastným menom Frank John Stimson (3. 10. 1883 – 18. 10. 1958) boli poprednými členmi medzinárodného združenia kompozičných šachistov, ktoré v roku 1913 vo Philadelphii pod názvom Good Companion Chess Problem Club založil šachový mecenáš Francis James Magee, junior (7. 1. 1867 – 13. 4. 1955). Klub združoval asi 600 šachových skladateľov z celého sveta a zanikol v roku 1924. Výber 908 dvojťažiek z rokov 1913–1922 je uverejnený v knihe G. Hume – A. C. White: The Good Companion Twomover (Stroud 1922), ktorá patrí dnes k zberateľským pokladom.Skladba č. 9

Adolf Jay Fink a James Frank Stimson

I. cena

Good Companion, VII/1920

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Ka8 Df5 Va4 Vc7 Sa3 Sc2 Ja6 Je2 Pc6 e5 f3 (11 kameňov), čierny Kd5 Vd3 Jb3 Jb4 Pc4 d7 e3 e7 f6 (9 kameňov) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnými knihami, ak nám správne riešenie zašlú najneskôr do 8 dní na adresu Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACH–MAT–PAT pri adrese.

Riešenie skladby č. 4 (Loyd) z 24. 5. 1990. 1.Da2 tempo, 1...Kg6 (Sd1–g4) 2.Dg8 mat, 1...Kg4 (Se8–g6) 2.Dg2 mat. Elegantné dlhé ťahy dámou s typicky nenápadným "loydovským" úvodníkom.

Odmenu za správne riešenie dostanú: JUDr. Martin Lanko, K. Zetkinovej 26, 851 04 Bratislava a Ing. Juraj Lupták, SNP 9/18, 018 51 Nová Dubnica.


Zo šachových porekadiel


Nepokladaj svojho súpera za ovcu, ale skôr za vlka. (ruské)


Ak si dobrák, nemôžeš hrať šachy. (francúzske)


Šach to je more, v ktorom môže mucha plávať a slon sa utopí. (indické)


Môžete svojho súpera poraziť, ale to neznamená, že ste lepší hráč. (anglické)


(ij)


Vzad <<  >> Vpred