Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 4. 7. 1990)


Veľmi širokú možnosť skladateľskej tvorby poskytuje škodlivý motív prerušenia vlastného kameňa. Z viacerých možností spracovania tohto motívu je najbežnejšie vzájomné prerušovanie pohyblivosti čiernej veže a strelca na jednom poli, nazývané tiež témou Grimshaw (Walter Grimshaw, 12. 3. 1832 – 27. 12. 1890, popredný anglický šachový skladateľ minulého storočia). V dnešnej skladbe je téma Grimshaw spracovaná trojnásobne na poliach b2, e6 a g4, pričom je harmonicky spojený škodlivý motív prerušenia čiernej veže a strelca s rovnakým obranným motívom, t. j. čierny sa bráni prerušením bielych figúr, ale zároveň sa tým istým spôsobom aj poškodí. Autor č. 10 – medzinárodný veľmajster v kompozičnom šachu – moskovský matematik Lev Lošinskij (17. 1. 1913 – 19. 2. 1976) bude navždy patriť k najväčším šachovým skladateľom sveta. Celkove zložil vyše 500 skladieb (viac než 300 s inými autormi), v skladateľských súťažiach získal 380 vyznamenaní (z toho 166 prvých cien) a v Albumoch FIDE dosiahol 141,36 boda. Takmer kompletné dielo jeho tvorby vyšlo, žiaľ, až po jeho smrti v knihe J. Vladimirov, R. Kofman, E. Umnov: Grossmejster šachmatnoj kompozicii, Moskva 1980, 304 strán.Skladba č. 10Lev Lošinskij

Čestné uznanie

L'Italia Scacchistica 1930

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kc7 Dc2 Vf1 Vh4 Sf7 Sh2 Jb4 Jf8 Pa6 d3 (10 kameňov), čierny Kc5 Va2 Vg6 Sa1 Sh3 Pb5 c3 c6 (8 kameňov) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnými knihami, ak nám správne riešenie zašlú najneskôr do 8 dní na adresu Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACH–MAT–PAT pri adrese.

Riešenie skladby č. 5 (Galickij) z 31. 5. 1990. 1.Sa4 tempo, 1...S:e4 2.Sd1 mat, 1...K:e4 2.Sc6 mat, 1...h:g4 2.Ve3 mat, 1...S~ 2.Dd3 mat, 1...Jb~ 2.Jd2 mat, 1...Je~ 2.Df4 mat. Krásna úloha (M. Svrček ml., Martin). Vtipný úvodník (Ing. A. Kniebügl, Bratislava). Podobné prívlastky pripisovali tejto skladbe viacerí riešitelia napriek tomu, že obsah je len priemerný. Skrátka, klasika je klasika a dobré je to, čo sa páči väčšine. Veľmi nás tiež potešili priaznivé ohlasy na rubriku (riešenie skladby č. 1 zaslalo 60 riešiteľov, č. 2 a 3 76, č. 4 zatiaľ najviac – 77 a č. 5 50 riešiteľov), zaujímavé komentáre mnohých riešiteľov, ale hlavne to, že väčšina riešení (cca 95 %) je správnych.

Odmenu za správne riešenie č. 5 dostanú: Pavol Gajdoš, ul. ČSĽA 5, 953 01 Zlaté Moravce a Peter Pištek, Komenského 134, 022 01 Čadca. (ij)


Vzad <<  >> Vpred