Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(16. 8. 1990)


Súhrn predúvodníkových variantov sa zvykne nazývať predúvodníková fáza a súhrn skutočných variantov (poúvodníkových) skutočná fáza. Podstata novostrategickej zámeny spočíva v tom, že obsahuje najmenej dve fázy, ktoré sa určitým spôsobom od seba líšia. Napríklad v skladbe č. 14 (Pituk) z 2. 8. 1990 bola prvou fázou zdanlivá fáza a druhou skutočná fáza, pričom celá zámena medzi fázami spočívala iba na úvodníku. Existujú však aj také skladby, v ktorých zdanlivú fázu nahradzuje fáza zvodnostná. Zvodnostná fáza je súhrn variantov po zvodníku (t. j. prvom ťahu bieleho, ktorý iba zdanlivo rieši skladbu a je vyvrátený najčastejšie jedinou obranou čierneho). Ako vidno, v skladbách so zdanlivými hrami celú zámenu matov musel vykonať iba jeden ťah bieleho (úvodník), zakiaľ v skladbách bez zdanlivých hier zámenu medzi fázami vykonávajú už dva ťahy bieleho (zvodník a úvodník), čo je po konštrukčnej stránke pre šachového skladateľa jednoduchšie. Po týchto slovách už v dnešnej miniatúrke ľahko nájdete zvodník a úvodník. Podarí sa vám porovnať aj zvodnostnú a skutočnú fázu?Skladba č. 16Ivan Tokar

II. cena

Memoriál M. Lockera, 1975

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kg4 Dc4 Sa4 Sd8 (4 kamene), čierny Ke5 Pd4 e6 (3 kamene) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Troch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnými šachovými knihami, ak nám správne riešenie zašlú najneskôr do 8 dní na adresu Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACH–MAT–PAT pri adrese.

Riešenie skladby č. 10 (Lošinskij) z 4. júla 1990. Po správnom úvodníku 1.Vb1 hrozí 2.d4 mat sa čierny bráni dvojnásobným prerušením bielych figúr na poliach b2, e6 a g4: 1...Vb2 2.D:c3 mat, 1...Sb2 2.Df2 mat, 1...Ve6 2.Jd7 mat, 1...Se6 2.Sd6 mat, 1...Vg4 2.Je6 mat, 1...Sg4 2.Sg1 mat. Ján Janočko, Humenné: Dobrá skladba s trojnásobným Grimshawom. Alfonz Derfényi, Spišská Nová Ves: Krásna a úchvatná skladba so zvlášť utajeným prvým ťahom patriaca do šachovej učebnice.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Ing. Anton Kniebügl, Kafendova 22, 831 06 Bratislava a Peter Slávik, 013 14 Kamenná Poruba 411.

Odpovedáme čitateľom. Pavol Kolek, Považská Bystrica: Neuvažujete o vypísaní dlhodobej riešiteľskej súťaži? Dlhodobú riešiteľskú súťaž plánujeme vypísať už o tri týždne (6. septembra 1990). Bude dotovaná hodnotnými cenami a budú v nej konkurovať hlavne originálne dvojťažky a trojťažky nášho I. medzinárodného skladateľského turnaja – Slovenský denník 1990–91, ktorý bude vypísaný v poslednej augustovej rubrike, t. j. o dva týždne, dňa 30. augusta 1990. Podrobné propozície tohto turnaja rozošleme tiež všetkým našim pravidelným riešiteľom. (ij)


Vzad <<  >> Vpred