Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 4. 10. 1990)


Jednou z možností ako obohatiť obsah dvojťažiek s dvojfázovou zámenou je pridanie jednej alebo viacerých fáz. Takýmto skladbám hovoríme trojfázové alebo viacfázové. Pridanie ďalšej fázy možno uskutočniť ľubovoľným druhom fázy – zvodnostnej, skutočnej alebo dvojníkovej. Pretože viacfázové zámeny môžeme len veľmi ťažko pomenovať, bolo vypracované číselné označenie jednotlivých druhov zámen pomocou štyroch čísel – k, l, m, n. Číslo "k" udáva počet fáz, číslo "l" počet variantov v každej fáze (za predpokladu, že počet variantov v každej fáze je rovnaký) a čísla "m" a "n" počet rôznych obrán a matov vo variantoch všetkých fáz. Pred štvorčíslie sa dáva ešte písmeno "Z" na znak toho, že ide o zámenu. Dnešná pôvodná dvojťažka – miniatúrka č. 23 od mladého slovenského šachového skladateľa z Humenného má dve zvodnostné fázy a jednu skutočnú s číselným označením Z–32–25.Skladba č. 23

Ján Janočko, ČSFR

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kc3 Dc7 Sg6 Pf2 (4 kamene), čierny Kd5 Pc6 e6 (3 kamene) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Riešenie zašlite najneskôr do 13 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 16 (Tokár) z 16. augusta 1990. Zvodnosť 1.Sb6? tempo, 1...Kd6 2.Dc5 mat, 1...Ke4 2.D:d4 mat, no po obrane 1...d3! matu niet. Po správnom úvodníku 1.Sb3 hrozí 2.D:e6 mat, sa maty zo zvodnostnej fáze nasledovne zamenia: 1...Kd6 2.Dc7 mat, 1...Ke4 2.De2 mat. Vtipný je aj doplnkový variant po obrane 1...d3 2.Df4 mat. Ing. M. Podoba, Dubnica nad Váhom: V základnom postavení sa vyskytuje aj zdanlivá hra 1...Kd6 2.D:d4 mat. B. Moravčík, Banská Bystrica: Klasická zámena dvoch matov líniového typu. Ing. A. Kniebügl, Bratislava: Pekná miniatúrka. A. Derfényi, Spišská Nová Ves: Elegantná dvojfázová zámena matov. Ing. Š. Černý, Košice: Biely Sb3 vždy blokuje možný únik cez pole d5. D. Pečner, Ružomberok: Jednoduchý, ale pekný problém.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Juraj Ďureček, Makarenkova 2250, 955 01 Topoľčany, Roman Jadroň, Fučíkova 209/9, 029 01 Námestovo a Andrej Šimon, 067 82 Dlhé nad Cirochou 521.

* Na najnovšiu Elo-listinu najlepších praktických hráčov sa dostalo 109 šachistov. Poradie 13 superveľmajstrov (elo-koeficient vyšší ako 2626 bodov) je nasledovný: 1. G. Kasparov (2800), 2. A. Karpov (2730), 3.-4. B. Geľfand a V. Ivančuk (2680 – všetci ZSSR), 5. J. Timman (2660 – Holandsko), 6.-7. V. Salov a J. Eľvest (2655 – obaja ZSSR), 8. G. Kamskij (2650 – USA), 9. M. Gurevič (2640 – ZSSR), 10. Y. Seirawan (2635 – USA), 11.-13. U. Andersson (Švédsko), R. Vaganjan (ZSSR) a V. Korčnoj (Švajčiarsko) – všetci 2630 bodov. Z našich veľmajstrov je najlepší Bratislavčan Ľubomír Ftáčnik, ktorý je s 2550 bodmi na 79.-87. mieste. (ij)


Vzad <<  >> Vpred