Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(27. 9. 1990)


Dnešná skladba č. 22 od známeho moskovského šachového skladateľa je súčasne prvou originálnou trojťažkou nášho I. medzinárodného skladateľského turnaja – Slovenský denník 1990–91. O jej téme prezradíme iba to, že tematickými variantmi (tie varianty, ktoré sú súčasťou témy) sú tie obrany, po ktorých nasleduje mat z batérie (postavenie dvoch alebo viacerých líniových figúr tej istej farby na jednej línii, po ktorej všetky pôsobia). Upozorňujeme tak riešiteľov našej súťaže, že pri trojťažkách nestačí uviesť iba úvodník, ale treba riešenie rozpísať aspoň do druhého ťahu bieleho, inak za neuvedenie jedného tematického variantu strhneme jeden bod.Skladba č. 22

Viačeslav Kopajev, ZSSR

Originál pre Slovenský denník

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kf8 Dd4 Vg1 Vg3 Sd8 Pa6 d7 f2 f3 g4 (10 kameňov), čierny Kh2 Db8 Sc8 Pb6 c3 d3 h3 (7 kameňov) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Riešenie zašlite najneskôr do 13 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 15 (Fabel) z 9. augusta 1990. Hlavný plán 1.Sd7? hr. 2.Vf5 mat nevychádza, pretože po jedinej obrane čierneho 1...Sh3! mat tretím ťahom už nie je možný. Preto najskôr biely musí uskutočniť prípravný plán 1.b7 hr. 2.b8D(S) mat, aby po obrane 1...S:b7 už hlavný plán mohol uskutočniť: 2.Sd7! Se4 3.d4 mat. Ľahko nahliadnuť, že pokus 1.Vf5+? viazne na 1...Ke6! Ing. J. Debnár, Senec: Jediným účelom prípravného plánu je prostredníctvom hrozby donútiť čierneho strelca, aby neopustil diagonálu a8–h1, čím je splnená požiadavka novonemeckej školy – účelovo čistá kombinácia. J. Janočko, Humenné: Predpokladaný úvodník, ale pekný jednoduchý prípravný plán. B. Moravčík, Banská Bystrica: Chudák čierny strelec, nech sa koľkokoľvek snaží, nakoniec to nutne musí prehrať.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Pavol Bohunický, Jiráskova 51, 917 00 Trnava, Vladimír Jambrich, Novomeského 8, E/109, 010 08 Žilina a Milan Štubniak, 976 55 Strelniky 165.

* Bulletin Martinského šachového zväzu, TJ Stavbár Martin, Kultúrny spravodajca Martina a Život Turca vypisujú medzinárodné šachové skladateľské súťaže Martin 1990–1991 v 7 oddeleniach: dvojťažky (rozhodca A. N. Pankratiev, ZSSR), trojťažky (Ing. L. Salai, ČSFR), mnohoťažky (M. Zucker, NDR), pomocné maty (G. Bakcsi, Maďarsko), štúdie (M. Matouš, ČSFR), samomaty (I. Dulbergs, ZSSR) a ostatné exoskladby (L. Salai, ČSFR). V každom oddelení budú udelené ceny, čestné uznania, pochvalné zmienky, diplomy a knižné ceny. Účastníci súťaže dostanú časopis MAT–PAT s uverejnenou skladbou a s výsledkom súťaže. Originálne skladby na ľubovoľnú tému treba priebežne zasielať najneskôr do 15. 12. 1991 vo dvoch exemplároch na diagrame na adresu: Ladislav Salai, Bellova 8, 036 01 Martin. (ij)


Vzad <<  >> Vpred