Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 9. 8. 1990)


Oproti českej škole úlohovej má diametrálne odlišný charakter tzv. novonemecká škola, ktorá vznikla začiatkom tohto storočia. Jej zakladatelia, významní nemeckí šachoví skladatelia, Johannes Kohtz (18. 7. 1843 – 5. 10. 1918) a Carl Kockelkorn (26. 11. 1843 – 16. 7. 1914) publikovali jej základy v knihe Das indische Problem (1903). Teoretické základy novonemeckej školy rozpracoval a zdokonalil ďalší popredný nemecký šachový skladateľ Walter von Holzhausen (29. 5. 1876 – 9. 8. 1935) v knihe Logik und Zweckreinheit im neudeutschen Schachproblem (1928). Teda "logika" a "účelová čistota" sú najdôležitejšie pojmy tejto školy, ktorá sa zvykne nazývať aj logickou. Základný klasický typ novonemeckej školy obsahuje tzv. hlavný plán (Hauptplan), t. j. kombináciu, ktorá bezprostredne nevedie k cieľu pre jedinú účinnú obranu. Biely preto uskutoční inú kombináciu, tzv. prípravný plán (Vorplan), ktorej jediným účelom je znemožniť čiernemu účinnú obranu (tzv. účelová čistota). Takto pripravený hlavný plán už vyjde. V dnešnej ukážke z tvorby vynikajúceho západonemeckého autora dr. Karla Fabela (20. 10. 1905 – 3. 3. 1975) sa biely v hlavnom pláne 1.Sd7? hr. 2.Vf5 mat snaží prilákať čierneho strelca na pole e4, aby mohol dať 2.d4 mat. Čierny má však účelovo čistú obranu 1...Sh3!, po ktorej už mat tretím ťahom nevychádza. Ako sa bielemu v prípravnom pláne podarí prilákať čSg2 na pole e4, už prenecháme našim riešiteľom.Skladba č. 15Dr. Karl Fabel

Hamburgischer Correspondent, 1933

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kc5 Vf7 Sg4 Pb6 d3 (5 kameňov), čierny Ke5 Sg2 (2 kamene) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Troch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnými šachovými knihami, ak nám správne riešenie zašlú najneskôr do 8 dní na adresu Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACH–MAT–PAT pri adrese.

Riešenie skladby č. 9 (Fink a Ua Tane) z 28. júna 1990. 1.Vc8 tempo, 1...d:c6 2.Vd8 mat, 1...d6 2.e6 mat, 1...e6 2.De4 mat, 1...f:e5 2.Dd7 mat (1...J3~ 2.Va5 mat), 1...Jc5! 2.J:b4 mat, 1...Jd4! 2.Jf4 mat (1...J4~ 2.e6 mat), 1...J:c6! 2.Jc7 mat (1...V~ 2.Se4 mat), 1...Vd4 2.Jc3 mat (1...c3 2.S:b3 mat). V zátvorkách sú uvedené vedľajšie varianty, v ktorých nie je využitý škodlivý motív blokovania poľa. Okrem už avizovaných 8 blokovaní poľa sa mi páčila zámena matu po zdanlivej hre 1...J:c6 2.V:d7 mat – to zrejme v roku 1920 nebolo žiadnou samozrejmosťou (B. Sivák, Zvolen).

Odmenu za správne riešenie dostanú: Vincent Boldižár, Myslavská 245, 040 16 Košice a Milan Svrček ml., Komorová 5, 036 07 Martin. (ij)


Vzad <<  >> Vpred