Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(23. 8. 1990)


Okrem zdanlivej, zvodnostnej a skutočnej fázy poznáme ešte takú fázu, v ktorej zmena medzi fázami nie je docielená iba prvým ťahom bieleho, ale aj ďalším prvkom, obyčajne premiestnením jediného kameňa (premiestnenie viacerých kameňov sa obyčajne hodnotí negatívne). Takýmto skladbám hovoríme dvojčatá (podobne trojčatá, atď.). V prípade dvojčiat je to dvojica skladieb nepatrne sa odlišujúcich postavením, ale s podstatne odlišným riešením. Jedna pozícia z dvojčiat sa nazýva dvojník. Autorom dnešných dvojčiat je významný slovenský šachový skladateľ, majster športu a medzinárodný rozhodca FIDE, prof. Karol Mlynka (11. 8. 1944), žijúci v Zlatých Moravciach. Celkove zložil vyše 250 šachových skladieb, v Albumoch FIDE získal 12 bodov a v skladateľských súťažiach vyše 120 vyznamenaní (z toho 14 prvých a asi 30 ďalších cien). Prezradíme, že bude rozhodcom nášho I. medzinárodného skladateľského turnaja – Slovenský denník 1990–91 v oddelení dvojťažiek, ktorý vypíšeme v nasledujúcej rubrike. Ukážka č. 17 z jeho tvorby má všetkých päť "pé" dokonalosti šachovej skladby.Skladba č. 17Prof. Karol Mlynka

2. čestné uznanie

Smena 1963

Mat 2. ťahom

a) diagram b) bPf7 na h7Kontrolná notácia: biely Kg5 Pd6 d7 f7(h7) g6 (5 kameňov), čierny Kg7 (1 kameň) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat. V riešení uveďte osobitne riešenie skladby na diagrame a po premiestnení bieleho pešiaka f7 na h7.

Troch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnými šachovými knihami, ak nám správne riešenie zašlú najneskôr do 8 dní na adresu Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACH–MAT–PAT pri adrese.

Riešenie skladby č. 11 (Hartong) z 12. júla 1990. 1.e3 tempo, 1...S:c3 2.Dc4 S~ 3.Sc2 mat, 1...S:e3 2.Dd3 S~ 3.Df3 mat, 1...S:c5 2.e6 S~ 3.Dh5 mat, 1...S:e5 2.c6 S~ 3.Dh5 mat. P. Kolek, Považská Bystrica: Veľmi roztomilá úloha, nenáročná z riešiteľského hľadiska. Skladba č. 9 (Fink a Ua Tane) mi dala zabrať oveľa viac, napriek tomu, že to bola iba dvojťažka. D. Chmelo, Tlmače: Pekná skladba s usilovnou dámou. A. Derfényi, Spišská Nová Ves: Najkrajší variant zo všetkých je po obrane 1...S:c3. Po úvodníku 1.e3! tempo ako keby išlo o pomocný mat druhým ťahom, keď začína čierny. Skladba má teda svoje plus aj z takéhoto pohľadu riešiteľa.

Odmenu za správne riešenie dostanú: RNDr. Anton Hnáth, 072 03 Moravy 171, MUDr. Peter Miljkovič, Hurbanova 9, 920 01 Hlohovec a Jozef Tomanička, Sídlisko Pod Kaštieľom 641/37, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Zo šachového humoru. Slávny nemecký šachový veľmajster MUDr. Siegbert Tarrasch (5. 3. 1862 – 17. 2. 1934) hral práve šachovú partiu, keď ho odvolali k veľmi naliehavému prípadu. Keď nemocného vyšetroval, mal ešte plnú hlavu partie. Chcel zistiť istú bežnú fyziologickú činnosť chorého. Roztržite sa ho spýtal: "A už ste dnes, prosím vás, rošoval?" (ij)


Vzad <<  >> Vpred