Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(12. 7. 1990)
Skladba č. 11Jan Hartong

4. cena

Schaakclub Kecskemét 1927

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Ke8 Db5 Vh1 Sh7 Ja2 Pb3 c3 c5 e2 e5 f2 f4 (12 kameňov), čierny Kd1 Sd4 Je1 Pd2 (4 kamene) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. V riešení uveďte prvý ťah bieleho a po jednotlivých obranách čierneho druhé ťahy bieleho. Pretože o našu rubriku je medzi čitateľmi značný záujem, budeme od dnešnej rubriky odmeňovať troch správnych riešiteľov hodnotnými šachovými knihami, ak nám správne riešenie zašlú najneskôr do 8 dní na adresu Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACH–MAT–PAT pri adrese.


VII. majstrovstvá ČSFR v riešení šachových skladieb

Dnešná trojťažka od vynikajúceho holandského šachového skladateľa Jana Hartonga (11. 2. 1902 – 29. 1. 1987) bola zaradená ako súťažná skladba II. kola na VII. majstrovstvách ČSFR a V. majstrovstvách SR v riešení šachových skladieb, ktoré sa konali v Bratislave v dňoch 23. 6. – 24. 6. 1990 v Bratislave. Majstrovstvá ČSFR sú najvyššou celoštátnou riešiteľskou súťažou jednotlivcov, do ktorej postupujú riešitelia z kvalifikácií v okresoch, krajoch, republík a z niektorých rubrikových súťaží, I. majstrovstvá sa konali v Bratislave (zvíťazil A. Ančin), II. v Prahe roku 1978 (J. Kozinka), III. v Banskej Bystrici roku 1981, IV. v Kurime roku 1984, V. v Havířove roku 1986 – zvíťazil Ing. L. Salai jr., VI. v Brne roku 1988 (Ing. M. Kolčák). Na VII. majstrovstvách súťažilo 15 riešiteľov: 5 z ČR a 10 zo SR. Súťažilo sa v 6 kolách (3 dvojťažky, 3 trojťažky, 3 štúdie, 3 pomocné maty, 3 mnohoťažky a 3 samomaty) s príslušným časovým limitom pre každé kolo. Za správne riešenie každej skladby bolo možné získať 5 bodov (t. j. maximálne 90). Za neúplné riešenia sa body strhávali. V prípade rovnosti bodov o celkovom poradí rozhodol kratší čas. Po dramatickom priebehu a opätovnej neúčasti Ing. L. Salaia ml. prvenstvo obhájil Ing. Marek Kolčák. Celkové poradie je nasledovné: 1. Ing. M. Kolčák 89 bodov – 241 minút (Bratislava), 2. Ing. Vladimír Kos 85–174 (Brno), 3. Zdeněk Libiš 80–186 (Sychotín), 4. Ing. Peter Gvozdják 79–175 (Bratislava), 5. Prof. Bohumil Moravčík 79–200 (Banská Bystrica), 6. Ing. Ladislav Packa 79–211 (Šaľa), 7. Jan Svoboda 79–289 (Trnava), 8. Ing. Oto Mihalčo 77–265 (Košice), 9. Zoltán Labai 76–251 (Milanovce), 10. Ing. Ľubomír Širáň 75–176 (Bratislava), 11. Miroslav Henrych 72–245 (Slaný), 12. Emil Klemanič 71–261 (Košice), 13. Milan Petras 66–283 (Praha), 14. RNDr. Oliver Ralík 55–336 (Nitra), 15. Vratislav Šafařík 25–323 (Kuřim). Neoficiálnym 16. účastníkom bol počítač Konsigna obsluhovaný Ing. Ivanom Jarolínom z Bratislavy. Nevie riešiť štúdie a tak obsadil iba 10. miesto so 75 bodmi za 88 minút. Ak z tabuľky vynecháme účastníkov z ČR (2, 3, 11, 13 a 15 miesto), dostaneme poradie V. majstrovstiev SR v riešení šachových skladieb, ktoré si už každý ľahko urobí sám. (ij)


Vzad <<  >> Vpred