Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(19. 7. 1990)


Skladateľská škola, ktorá zdôrazňuje zložitosť a ucelenosť škodlivých a obranných motívov, ich jednotu a harmóniu a prípadne ich vzťah k úvodníku sa nazýva strategická škola. Okrem typických strategických tém založených na určitom spracovaní obranných alebo škodlivých motívov (blokovanie, odviazanie, prerušenie a podobne) pozná strategická škola aj konštrukčné témy. Z konštrukčných tém zaujímavým spôsobom spracováva obranné a škodlivé motívy tzv. predĺžená obrana. O predĺženej obrane hovoríme vtedy, ak hrozbu bráni už ľubovoľný ťah čiernym kameňom, ale po jeho zdvihnutí zo šachovnice sa okamžite ukáže aj škodlivý motív tejto obrany ako sekundárna hrozba. Konkrétnou obranou týmto kameňom (t. j. predĺženou obranou) čierny pokryje sekundárnu hrozbu, ale poškodí sa iným spôsobom. V dnešnej skladbe, ktorej autorom je známy západonemecký šachový skladateľ Herbert Ahues (2. 3. 1922) nájdete spracované tri predĺžené obrany čierneho Jc5 s rovnakým využitím škodlivého motívu prerušenia pôsobnosti vlastného kameňa. Tešíme sa aj na výstižné komentáre k tejto skladbe. Najvtipnejšie z nich uverejníme pri riešení.Skladba č. 12Herbert Ahues

II. cena

Tidskrift för Schack 1949

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Ka3 Db4 Vc3 Vh5 Sg4 Jf2 Ph2 (7 kameňov), čierny Kf4 Da8 Sb1 Sd6 Jc5 Jd4 Pa4 d7 (8 kameňov) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Troch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnými šachovými knihami, ak nám správne riešenie zašlú najneskôr do 8 dní na adresu Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACH–MAT–PAT pri adrese.

Riešenie skladby č. 6 (Morice a Martin) zo 7. júna 1990. 1.Va5 hrozí 2.Va6 mat, 1...Da7 2.Vb5 mat, 1...Db7 2.Dc5 mat, 1...Dc7 2.Da6 mat – tri blokovania polí a7, b7 a c7 a doplnkový variant 1...K:a5 2.Da6 mat. Najzaujímavejší je variant po obrane 1...Dc7, pretože čDc7 kryje hrozbu prerušením pôsobnosti bielej dámy na c5 (tento obranný motív sa nazýva zaclonenie). Čierny sa však poškodí tým, že blokuje pole c7. Blokovanie poľa je teda zjednocujúcim škodlivým motívom tejto skladby.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Ľubomír Adamec, Štúrova 44, 919 04 Smolenice a Agáta Kňazeová, Kvetová 21, 972 01 Bojnice.

* Najdlhšiu šachovú turnajovú kariéru dosiahol nemecký medzinárodný veľmajster Jacques Mieses (27. 2. 1865 – 23. 2. 1954). Celkove hral na turnajoch 60 rokov – od Norimberku 1888 po Stockholm 1948. (ij)


Vzad <<  >> Vpred