Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(30. 8. 1990)


Hlavným plánom dnešnej logickej trojťažky je 1.Jg2? hrozí 2.Vf4 mat, ktorý však nevedie k cieľu pre jedinú účinnú obranu 1...V:f5! To, ako sa v prípravnom pláne podarí bielemu znemožniť túto obranu, prenecháme na našich riešiteľov. Autor skladby č. 18 doc. Ing. Bedrich Formánek, CSc., (6. 6. 1933) – náš najvšestrannejší šachový skladateľ, prijal funkciu rozhodcu kategórie trojťažiek nášho I. medzinárodného skladateľského turnaja – Slovenský denník 1990–91, o čom sa už dočítate na inom mieste rubriky.Skladba č. 18

Ing. Bedrich Formánek

Pochvalná zmienka

Práca 1956

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kb5 Vd1 Vf1 Sa1 Jb1 Jh4 Pd5 f5 (8 kameňov), čierny Ke4 Vg5 Se6 Jd7 Pe7 g4 (6 kameňov) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Troch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnými šachovými knihami, ak nám správne riešenie zašlú najneskôr do 8 dní na adresu Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACH–MAT–PAT pri adrese.


Slovenský denník 1990–91

Redakcia Slovenského denníka vypisuje na roky 1990–91 svoj I. medzinárodný skladateľský turnaj v skladaní dvojťažiek a trojťažiek. Téma dvojťažiek a trojťažiek je ľubovoľná.

Skladby vyhotovené na diagrame s presným riešením na tej istej strane ako diagram a adresou autora treba zasielať na horeuvedenú adresu redakcie Slovenského denníka najneskôr do 30. 11. 1991. V prípade väčšieho počtu skladieb pre tento turnaj budú slabšie skladby autorom vrátené, resp. lepšie presunuté do budúcich ročníkov. Vyzývame preto hlavne domácich autorov, aby sa so svojimi príspevkami poponáhľali.

Rozhodcom kategórie dvojťažiek je medzinárodný rozhodca FIDE prof. Karol Mlynka (Zlaté Moravce) a rozhodcom kategórie trojťažiek je medzinárodný rozhodca FIDE Ing. Bedrich Formánek (Bratislava). V každej kategórii udelia 5 cien (500, 400, 300, 200 a 100 Kčs), 5 čestných uznaní a 5 pochvalných zmienok. Forma, ktorou budú ceny vyplatené bude oznámená dodatočne.

Každý autor dostane výstrižok svojej skladby, ako aj definitívny výsledok tohto turnaja, ktorý bude zverejnený koncom roka 1992.

Prosíme vás, aby ste propagovali tento turnaj!

Riešenie skladby č. 12 (Ahues) z 19. júla 1990. 1.Vg3 hrozí 2.Dd2 mat, 1...Jc~ 2.D:d6 mat, 1...Jb7! 2.Vf3 mat, 1...Jd3! 2.Vf5 mat, 1...Je4! 2.Jh3 mat. A. Derfényi, Spišská Nová Ves: Krásne a poučne spracovaná téma predĺženej obrany. Ing. J. Karel, Praha: Tematicky zajímavá úloha, i dobře zpracovaná.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Milan Horniaček, Astrová 46, 821 01 Bratislava, Filip Kreheľ, Bencúrova 12, 080 05 Prešov a Štefan Rybár, Snežienkova 3, 971 01 Prievidza.

* V nasledujúcej rubrike, t. j. dňa 6. septembra 1990 vypíšeme dlhodobú riešiteľskú súťaž dotovanú hodnotnými cenami. Prosíme vás už teraz o jej propagáciu. (ij)


Vzad <<  >> Vpred