Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 7. 6. 1990)


Hrozba je taký ťah (alebo postupnosť ťahov), ktorý nasleduje po úvodníku bez toho, žeby čierny uskutočnil svoj prvý ťah ako odpoveď na úvodník. V dvojťažke je to mat, ktorý by vyšiel po úvodníku, keby čierny vôbec neťahal. Je samozrejmé, že za obrany považujeme len tie ťahy čierneho, ktoré znemožnia hrozbu a pre riešiteľa nemá zmysel všímať si ostatných ťahov.

Čierny sa teda svojimi obranami v prvom rade snaží znemožniť uskutočnenie hrozby – jeho obrany obsahujú predovšetkým obranný motív. Zároveň sa ale čierny každou obranou proti hrozbe sám poškodí, čím umožní bielemu iné maty. Obrany čierneho okrem obranného motívu obsahujú teda ešte ďalší motív, ktorý nazývame škodlivý. Riešiteľ by mal nájsť všetky obrany a uvedomiť si, ktoré z nich sú hlavné (tematické).

Dnešná dvojťažka je zaujímavá tým, že v nej objavíte tri tematické varianty s využitím škodlivého motívu blokovania poľa čiernemu kráľovi. Ktorý z nich je najzaujímavejší?Skladba č. 6

Jean Morice a J. Martin

Paralléle 50, 1951

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kb1 Dc8 Vd5 Sd3 (4 kamene), čierny Kb6 De7 Pb4 e3 (4 kamene) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnými knihami, ak nám správne riešenie zašlú najneskôr do 8 dní na adresu Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACH–MAT–PAT pri adrese.

Najdlhšie šachové partie. Najdlhšiu turnajovú šachovú partiu, ktorá sa skončila remízou zohral nemecký veľmajster Herman Pilnik (8. 1. 1914 – 30. 11. 1981) s poľským medzinárodným majstrom Moshe Czerniakom (3. 2. 1910 – 31. 8. 1984) na turnaji v Mar del Plata v roku 1951 – mala 191 ťahov a trvala 23 hodín hry.

* Najdlhšiu vyhratú turnajovú partiu zohral rakúsky šachový majster Heinrich Wolf (20. 10. 1875 – 1943) s naším veľmajstrom Oldřichom Durasom (30. 10. 1882 – 5. 1. 1957) v roku 1907 na turnaji v Karlových Varoch. Wolf vyhral po 168 ťahoch, pričom partia trvala 22 hodín a 30 minút.

* Najdlhšiu vyhratú turnajovú partiu superveľmajstrov (veľmajstri, ktorých Elo koeficient je vyšší ako 2600 bodov) zohrali v tomto roku v Linarese na silne obsadenom turnaji 16. kategórie (najvyššia kategória s priemerným Elo koeficientom 2626 a viac bodov) Nigel Short (Veľká Británia – 2635 bodov) a Valerij Salov (ZSSR – 2645 bodov). Short sa vzdal po 162. ťahu Salova (v roku 1907 "našťastie" nemali Elo koeficienty, a teda ani superveľmajstrov). Turnaj vyhral majster sveta Garri Kasparov (ZSSR). Dosiahol už magickú hranicu 2800 bodov a prekonal tak 18 rokov starý rekord legendárneho amerického exmajstra sveta Roberta Fischera, ktorý už v roku 1972 získal 2790 bodov. (ij)


Vzad <<  >> Vpred