Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(31. 5. 1990)


Tempo v šachovej úlohe znamená, že čierny sa dostane po úvodníku do nevýhody z ťahu: keby nemusel ťahať, nedostal by v uvedenom počte ťahov mat. Každý jeho ťah spôsobí v pozícii nejakú zmenu – pre čierneho nevýhodnú – čo biely využije v novej matovej kombinácii. Skladbám, založeným na tempe po úvodníku, sa hovorí tempovky. Keby v tempovke mohol čierny svoj prvý ťah vynechať, splnenie výzvy by nebolo možné. Preto v tempovkách považujeme za obranu každý ťah čierneho.

Po týchto slovách už asi s veľkou pravdepodobnosťou objavíte tempový úvodník v dnešnej dvojťažke, ktorej autorom je slávny ruský šachový skladateľ, povolaním lekár – Alexandr Galickij (21. 2. 1863 – 18. 11. 1921). Zložil asi 1850 skladieb rôzneho žánru a má veľké zásluhy pre rozvoj kompozičného šachu v Rusku. Iróniou je, že v sovietskom Rusku jeho zbierku úloh ešte nevydali (výber jeho 211 skladieb pod názvom Schachprobleme, Ein Läufer und zwei Springer vydali v Berlíne roku 1924 A. Djakonoff a O. Ackermann).Skladba č. 5Alexandr Galickij

I. cena

Šachmatnyj žurnál 1892

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kg1 Dd6 Ve4 Sc6 Jc4 Pg4 h4 (7 kameňov), čierny Kf3 Sc2 Jb1 Je6 Ph5 (5 kameňov) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnými knihami, ak nám správne riešenie zašlú najneskôr do 8 dní na adresu Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Najkratšia partia: Najkratšia šachová partia: 1.g4 e5 2.f3 Dh4 mat sa vraj skutočne hrala v roku 1878 na turnaji v Lipsku, no nie je známe, kto túto partiu zohral a o aký turnaj vlastne išlo. Preto šachové encyklopédie považujú za najkratšiu šachovú partiu hranú na turnaji partiu, ktorá sa hrala na majstrovstvách Francúzska v roku 1924: biely A. Gibaud – čierny F. Lazard: 1.d4 Jf6 2.Jd2 e5 3.d:e5 Jg4 4.h3??? Je3!!! a biely sa vzdal, lebo buď stratí dámu, alebo dostane po 5.f:e3 Dh4+ 6.g3 D:g3 mat. (ij)


Vzad <<  >> Vpred