Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(20. 12. 1990)


O tvorbe prof. Karola Mlynku (11. 8. 1944) sme už písali v našej rubrike z 23. 8. 1990. Dnes sa našim čitateľom predstavuje originálnou novostrategickou trojťažkou, v ktorej si všimnite hlavne zdanlivé hry 1...0-0-0 2.V:a7+ Kb8 3.D:b6 mat a 1...d:c6 2.Ve7+ Kd8 3.D:d6 mat, 2...Kf8 3.h:g7 mat a ako sa tieto maty zamenia po správnom úvodníku (čierny má právo na veľkú rošádu, lebo z pozície diagramu sa nedá dokázať, že už ťahal kráľom alebo vežou). Skladba č. 34 je zároveň aj predposlednou súťažnou skladbou štvrťročnej riešiteľskej súťaže, ktorá skončí v nasledujúcej rubrike.Skladba č. 34

Prof. Karol Mlynka, ČSFR

Originál pre Slovenský denník

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kh7 Db4 Vb7 Sa6 Sg5 Pc6 e5 f4 h6 (9 kameňov), čierny Ke8 Va8 Pa7 b6 d6 d7 e6 e7 g2 g7 (10 kameňov) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 28 (Bednár) z 8. novembra 1990. Zvodnosť 1.Ve2? (A) hrozí 2.V:g4 (B) mat, 1...Sf3 (b) 2.Jg6 (C) mat, viazne na 1...Se4! (a), ale žiaľ aj na 1...g:h5!, čo je menšia chyba, ktorú by sa mal autor pokúsiť odstrániť. Zvodnosť 1.S:g6? (C) hrozí 2.Je2 (A) mat, 1...Jf5 (c) 2.V:g4 (B) mat, viazne na 1...Sf3! (b). Zvodnosť 1.S:g4? (B) hrozí 2.J:g6 (C) mat, 1...Se4 (a) Je2 (A) mat, viazne na 1...J~! (c). Rieši 1.Vc3 hrozí 2.J:g6 mat, 1...J~ (c), Se4 (a) 2.V:g4 (B), Je2 (A) mat. L. Salai, Martin: Autorom obľúbená trojfázová zámena funkcie polí. A. Derfényi, Spišská Nová Ves: Veľmi pekná skladba s koncertom bielych strelcov v tematických zvodnostiach. P. Macko, Ludanice: Nenapadá ma nič lepšie, ako skloniť hlavu pred autorom. A. Szakáll, Nitra: Jednoduché a precízne! MUDr. A. Brídzik, Humenné: Obsahovo bohatá skladba. J. Janočko, Humenné: Lepšie zvodnosti, ako riešenie. B. Moravčík, Banská Bystrica: H–téma je postavená na vlastnom záškodníctve. M. Nemček, Vrútky: Krásna harmónia medzi jednotlivými fázami je naštrbená dvojitým vyvrátením zvodnosti 1.Ve2?, kde okrem tematického 1...Se4! ide aj 1...g:h5! Je to veľká škoda, lebo sa jedná o veľmi pekný príspevok na autorovu tému. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Súkromná šachová škola. Po šachovej predajni vznikla v Bratislave tiež súkromná šachová škola. Jej vedúcim je bratislavský šachista Jozef Novomestský, Vajnorská 68. Do školy sa prijímajú šachové talenty – chlapci a dievčatá – staršie ako 12 rokov. Výučba sa uskutočňuje dvakrát týždenne po dve hodiny v šachovom klube Slovan. Mesačný poplatok je 400,– Kčs (t. j. 25,– Kčs za jednu vyučovaciu hodinu). Záujemcovia o výučbu sa môžu prihlásiť na horeuvedenej adrese vedúceho školy.

* Nasledujúce vydanie magazínovej prílohy vyjde v piatok dňa 28. decembra 1990. (ij)


Vzad <<  >> Vpred