Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(11. 4. 1991)


V dnešnom ďalšom originálnom príspevku od najmladšieho majstra športu v kompozičnom šachu – Ing. Ivana Kissa (31. 12. 1963) žijúceho v Modre si všimnite zdanlivé hry 1...Jde2, Jb5, Ve5. Za zmienku stojí tiež hrozba riešenia, ktorá sa v zdanlivých hrách objaví ako mat.Skladba č. 50

Ing. Ivan Kiss, ČSFR

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kg6 Dh2 Va7 Vd3 Sg7 Jb4 Jd5 Pd7 (8 kameňov), čierny Ke6 Vd8 Ve1 Sa1 Jd4 Jg1 Pe7 f3 (8 kameňov) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese. Riešenia podľa možnosti zasielajte na korešpondenčných lístkoch a pre kontrolu nezabudnite zopakovať čo najstručnejšie (u dvojťažiek stačí uviesť úvodník) aj riešenie predchádzajúcej skladby.

Riešenie skladby č. 43 (Senkus) z 21. februára 1991. Zdanlivé hry 1...S:d4 2.V:d4+ V:d4 3.Jg4 mat, 1...V:d4 2.Jg3+ S:g3 3.V:d4 mat, 1...S:d6+ 2.J:d6+ J:d6 3.Jf6 mat, 1...J:d6 2.Jf6+ S:f6 3.J:d6 mat. Po úvodníku 1.Kc4 hrozí 2.Jc5 mat sa maty zo zdanlivých hier zamenia nasledovne: 1...S:d4 2.Jg3+ V:g3 3.V:d4 mat, 1...V:d4+ 2.V:d4+ S:d4 3.Jg3 mat, 1...S:d6 2.Jf6+ J:f6 3.J:d6 mat, 1...J:d6+ 2.J:d6+ S:d6 3.Jf6 mat. Škoda, že hrozba je "krátka". A. Szakáll, Nitra: Pekná úloha s nehybným (mŕtvym) čiernym kráľom čakajúcim na svoj osud. MUDr. A. Brídzik, Humenné: Kvalitné striedanie druhých a tretích ťahov vo dvoch dvojiciach zdanlivých hier a v riešení.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Eugen Petrík, Pažítkova 2, 821 01 Bratislava a Ing. Pavol Pružinec, Ostrovského 9, 949 01 Nitra.

* Včera uplynulo 80 rokov od smrti snáď najoriginálnejšieho a najznámejšieho šachového skladateľa sveta – Američana Sama Loyda (30. 1. 1841 – 10. 4. 1911). Pre svoj originálny a nekonvenčný štýl bol nazývaný tiež kráľom šachovej skladby. Z nežijúcich šachových skladateľov sú preto jeho skladby najviac reprodukované. Pre rozptýlenie (mimo rámca našej dlhodobej riešiteľskej súťaže) skúste vyriešiť nasledujúcu "skoro" miniatúrnu päťťažku (153 American Chess Nuts, 1868): biely Ke7 Vh3 Sd4 Pg4 (4), čierny Kg7 Vf6 Sg8 Pf7 (4) – mat 5. ťahom. Prezradíme, že úloha má iba jeden vynútený variant, no je typicky "loydovský" s nenápadným úvodníkom a zakončený prekvapujúcim matom. Riešenie tejto skladby uverejníme už v nasledujúcej rubrike. (ij)


Vzad <<  >> Vpred