Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 4. 4. 1991)
Skladba č. 49

Emil Klemanič, ČSFR

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Ke3 Vd3 Sa1 Sb1 Je5 Jh7 Pc2 c4 c7 (9 kameňov), čierny Kf5 Sh8 Pe6 (3 kamene) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Po č. 48 (Kapros: biely Kf7 De1 Vd8 Se2 Sh6 Jb3 Jd6 Pc4 d2 f2 f5 (11), čierny Ke5 Sa1 Jb1 Jh5 Pe4 e7 f6 (7) – mat 2. ťahom) pokračuje naša dlhodobá riešiteľská súťaž vypísaná v minulej rubrike (je bohato dotovaná cenami formou nákupných poukážok v obchodných domoch Prior v celej ČSFR) zaujímavou skladbou mladého a nadaného košického šachového skladateľa – Emila Klemaniča. V dvoch tematických zvodnostiach si všimnite hrozby, úvodníky a maty (syntéza tém Banného, Dombrovskisa a Salazara prekvapujúco spracovaná v mereditke).

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese. Ešte stále môžete zaslať aj riešenie skladby č. 48 (Kapros) z minulej rubriky. Riešenie zasielajte výlučne na korešpondenčných lístkoch a pre kontrolu nezabudnite čo najstručnejšie (u dvojťažkách stačí úvodník) zopakovať aj predchádzajúce riešenie.

Riešenie skladby č. 42 (Gamza) z 14. februára 1991. Zdanlivé hry 1...f:g3 2.V:g3 mat, 1...f:e3 2.D:f5 mat, 1...V:e3 2.Dc3 mat. Rieši 1.Dd1 hrozí 2.Jc3 mat, 1...f:g3+ 2.J:g3 mat, 1...f:e3 2.Jc1 mat, 1...V:e3 2.Sc6 mat. J. Janočko, Humenné: Zámena dvoch matov s rôznymi motívmi. MUDr. A. Brídzik, Humenné: Veľmi pekná zámena troch matov.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Arnold Timko, J. Palárika č. 11, 052 01 Spišská Nová Ves a Peter Durst, Západ II, bl. Jazmín, 054 01 Levoča.

Z listov čitateľov. K výsledku minulej dlhodobej riešiteľskej súťaže prišlo niekoľko ohlasov, z ktorých vyberáme: MUDr. A. Brídzik, Humenné: "Ľutujem tých riešiteľov, ktorí v dlhodobej riešiteľskej súťaži získali maximálny počet bodov a predsa nevyhrali ani korunu. Snáď by bolo spravodlivejšie, aby vyhrali všetci riešitelia s maximálnym bodovým ziskom rovnakú sumu (t. j. aby sa cenový fond I.–X. ceny pomerne rozdelil). Nie je to námietka proti výsledku súťaže, ale len môj subjektívny názor do diskusie". Štefan Fabiny, Spišská Nová Ves: Do novej dlhodobej riešiteľskej súťaže by bolo dobré zaradiť aj náročnejšie skladby (štúdie), aby pri konečnom hodnotení nebola na špici taká tlačenica. * Pripomienku pána Fabinyho budeme akceptovať. Dúfame, že sa vyjadríte aj k prvému návrhu. Nákupné poukážky sa však dajú zabezpečiť len v hodnote 50,–, 100,– a 200,– Kčs. (ij)


Vzad <<  >> Vpred