Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(23. 5. 1991)


Cyklická zámena troch matov (tiež téma Lačný nazývaná po jej objaviteľovi – Ing. Ľudovítovi Lačnom) láka ešte stále mnohých autorov napriek tomu, že riziko predchodcovstva je už veľké, veď prototyp Lačného témy pochádza z roku 1949. V dnešnej spoločnej skladbe vedúceho rubriky a moskovského šachového skladateľa A. Sazonova (autora skladby č. 45 zo 7. marca 1991) si všimnite zdanlivé hry 1...d3 2.c4 (A) mat, 1...Kc4 2.Je3 (B) mat a 1...Jc~ 2.S:e6 (C) mat a hlavne ako sa v riešení cyklicky zamenia.Skladba č. 56

RNDr. Ivan Garaj, ČSFR

a A. Sazonov, ZSSR

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kb7 Vc8 Vh4 Sb4 Sf7 Jc5 Jf5 Pa4 b5 c3 d7 e2 (12 kameňov), čierny Kd5 Ve6 Sd8 Jc7 Pb6 d4 e5 e7 (8 kameňov) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese. Riešenia podľa možnosti zasielajte výlučne na korešpondenčných lístkoch a pre kontrolu nezabúdajte zopakovať aj riešenie predchádzajúcej skladby (u dvojťažiek) stačí úvodník a u trojťažiek úvodník a druhé ťahy bieleho po tematických obranách čierneho).

Riešenie skladby č. 49 (Klemanič) zo 4. apríla 1991. Zvodnosť 1.c3? (A) hrozí 2.Vd5 (B) mat, 1...S:e5 (a) 2.Vd4 (C) mat, viazne na 1...K:e5! (b). Zvodnosť 1.Vd5? (B) hrozí 2.c3 (A) mat, 1...e:d5 2.c8D(S) mat, viazne na 1...S:e5! (a). Rieši 1.Vd4 (C) hrozí 2.Vf4 mat, 1...S:e5 (a), K:e5 (b) 2.c3 (A), Vd5 (B) mat. MUDr. A. Brídzik, Humenné: Obsažná kombinácia troch tém s relatívne malým počtom kameňov. I. Lebloch, Humenné: Riešenie sa priam núkalo, pre nekrytie polí g4 a g6 po braní jazdca. M. Bednár, Kurima: S tak malým materiálom skutočne majstrovsky spracované spojenie hrozbových tém s výborným úvodníkom. B. Moravčík, Banská Bystrica: Ak si uvedomíme, že pri zámenách funkcií ťahov má podiel nielen biely, ale i čierny, ktorého skromné sily dokázali hodne, dojem z efektivity sa umocní. Maximálne bolo možné získať 2 body. (ij)


Vzad <<  >> Vpred