Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(16. 5. 1991)


Obsahom dnešnej "skorominiatúrnej" sú modelové maty. Neprezradíme, koľko ich je, no niektoré sa opakujú. Je tiež pravdepodobné, že skladba má predchodcu, a tak znalosti riešiteľov by značne mohli uľahčiť prácu rozhodcovi tejto kategórie.Skladba č. 55

Nikolaj Kuligin, ZSSR

Originál pre Slovenský denník

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kd7 Df3 Sa7 Sf5 (4 kamene), čierny Kc4 Sa2 Pb2 c7 (4 kamene) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 48 (Kapros) z 28. marca 1991. Zvodnosť 1.Se2~? hrozí 2.D:e4 mat, viazne na 1...e:d6! Zvodnosť 1.Sd3? hrozí 2.D:e4 mat, viazne na 1...Jc3! (2.d4?). Zvodnosť 1.Sf3? hrozí 2.D:e4 mat, viazne na 1...Jg3! (2.f4?). Rieši 1.Sg4 hrozí 2.D:e4 mat, 1...e:d6 2.Ve8 mat, 1...Jc3 2.d4 mat, 1...Jg3 2.f4 mat, 1...J:d2 2.D:a1 mat, 1...e3 2.D:e3 mat. M. Bednár, Kurima: Pokusová hra strelcom z nepriamej batérie. Zaujme myšlienka, že pred úvodníkom nejdú maty po tematických obranách čierneho okrem 1...J:d2. MUDr. A. Brídzik, Humenné: Tri pokusy strelcom (štvrtý v riešení), tri vyvrátenia, ktoré sú obranami v riešení. Málo využitá veža. A. Derfényi, Spišská Nová Ves: Pekná skladba, v ktorej vynikajú maty bielymi pešiakmi. J. Janočko, Humenné: Zvodníky so škodlivým účinkom zapadajú do skladby. I. Lebloch, Humenné: Najzaujímavejšie sú maty bielymi pešiakmi d a f, ktoré nemôže čierny pešiak brať e.p. pre väzbu čiernou dámou. A. Szakáll, Nitra: Tento zákusok mal byť podaný naposledy! B. Moravčík, Banská Bystrica: Snáď prvý príklad, keď obsahom je vlastne to, čo nie je! Maximálne bolo možné získať 2 body, čo sa do uzávierky tejto rubriky podarilo 85 riešiteľom, ktorí sa do tejto dlhodobej riešiteľskej súťaže prihlásili. (ij)


Vzad <<  >> Vpred