Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 8. 5. 1991)


Témou dnešnej pôvodnej dvojťažky od známeho sovietskeho šachového skladateľa je trojfázová zámena dvoch matov spracovaná vo forme dvoch tematických zvodností a riešenia po obranách 1...J~ a 1...e2 v každej fáze s typovým označením Z–32–26 (v troch fázach a dvoch variantoch v každej fáze sú dve rôzne obrany a šesť rôznych matov vo variantoch všetkých troch fáz).Skladba č. 54

Michail Pavlov, ZSSR

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kh4 Df8 Sf5 Sh2 Jc3 Pb2 d6 e5 (8 kameňov), čierny Kd4 Je6 Pc4 c5 c6 e3 h5 (7 kameňov) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese. Riešenia podľa možnosti zasielajte na korešpondenčných lístkoch a pre kontrolu nezabúdajte stručne pripísať aj riešenie predchádzajúcej skladby (u dvojťažiek stačí uviesť iba úvodník).

Riešenie skladby č. 47 (Mlynka) z 21. marca 1991. Zdanlivé hry 1...Kg1 2.Kf3 d3(d:c3) 3.S:e3 mat, 2...e2(e:d2) 3.S:d4 mat, 1...d3+ 2.K:e3 Kg1 3.Kf3 mat, 1...e:d2 2.S:d4 d1D+ 3.K:d1 mat. Nejde 1.V:e3? d:c3!, 1.S:d4? Kg1! a ani 1.Kd1? Kf2! Rieši jedine 1.Ke1 tempo, 1...Kg1 2.d:e3 d3(d:c3) 3.e4 mat, 2...d:e3 3.S:e3 mat, 1...d3 2.V:e3! Kg1 3.Ve2 mat, 1...e:d2+ 2.V:d2 Kg1 3.S:d4 mat, 1...e2 2.V:e2 Kg1 3.S:d4 mat, 1...d:c3 2.d:c3+ Kg1 3.S:e3 mat, 2...e2 3.Va(e):e2 mat. B. Moravčík, Banská Bystrica: Skrotenie dvoch roztatárených čiernych pešiakov v bohato variantovej hre. M. Nemček, Vrútky: Pestrá a obsažná variantová zmes. Autor to jednoducho vie.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Anton Liday, 956 33 Chynorany 83 a Peter Mojš, Švermova 39, 040 01 Košice.

Z listov čitateľov. Jan Svoboda, Trnava. Som jedným z čitateľov šachovej rubriky ŠACH–MAT–PAT, ktorí v minulej dlhodobej riešiteľskej súťaži získali plný počet bodov a predsa nič nevyhrali. Napriek tomu som proti, aby sa ceny delili alikvotne medzi všetkých riešiteľov, ktorí získali maximálne dosiahnuteľný počet bodov. Beriem totiž súťaž ako hru a verím, že sa žreb usmeje aj na mňa. Odporučujem zaradiť ťažšie skladby, aby nebol taký nával na špici. Juraj Sedláček, Prešov. Prosil by som o informáciu, či je možné hrať súťažne korešpondenčný šach a kto je organizátorom? Podrobné informácie si možno čítať v každom čísle mesačníka Československý šach v rubrike Korešpondenční šach. Do turnajov v SR sa možno prihlásiť na adrese: Zdenko Hrica, ulica 1. mája 96, 901 01 Malacky. Od p. Hricu dostanete aj podrobnejšie informácie.

* Odmeny za správne riešenie skladieb č. 36–47 boli odoslané všetkým výhercom 18. apríla 1991. (ij)


Vzad <<  >> Vpred