Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(21. 3. 1991)


Súčasťou obsahu dnešnej výbornej novostrategickej trojťažky sú aj zdanlivé hry 1...Kg1 2.Kf3 d3(d:c3) 3.S:e3 mat, 2...e2(e:d2) 3.S:d4 mat, 1...d3+ 2.K:e3 Kg1 3.Kf3 mat a 1...e:d2 2.S:d4 d1D+ 3.K:d1 mat. Ako sa maty zamenia po správnom úvodníku už prenecháme na našich riešiteľov. Upozorňujeme, že skladba má aj niekoľko nenápadných pokusov.Skladba č. 47

Prof. Karol Mlynka, ČSFR

Originál pre Slovenský denník

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Ke2 Va2 Ve8 Sa7 Sg4 Jf1 Jg3 Pc3 d2 h5 (10 kameňov), čierny Kg2 Pc4 d4 e3 (4 kamene) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou, ak nám správne riešenie zašlete najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACH–MAT–PAT pri adrese.

Riešenie skladby č. 41 (Lebloch) z 7. februára 1991. Zvodnosť 1.d3+? Kf5 2.Je3 mat, viazne na 1...K:d3! Zvodnosť 1.Jf6+? Kf5 2.b6 mat, viazne na 1...Kd3! Zvodnosť 1.Dc7? hrozí 2.Dc2 mat, 1...Kd3 2.Dc4 mat, viazne na 1...Kf5! Zvodnosť 1.Db6? hrozí 2.D:g6 mat, 1...Kd3 2.De3 mat, viazne na 1...Kf5! Zvodnosť 1.b6? hrozí 2.Sc2 mat, 1...Kf5 2.Jf6 mat, viazne na 1...Kd3! Zvodnosť 1.Dd8? hrozí 2.Sc2 mat, 1...Kd3 2.Jc3 mat, viazne na 1...Kf5! Rieši 1.Da8 hrozí 2.Sc2 mat, 1...Kf5 2.Je3 mat, 1...Kd3 2.Jf4 mat. J. Janočko, Humenné: Maty z každej strany, no najkrajšie sú v riešení. B. Moravčík, Banská Bystrica: Okrem avízovanej Z–71–28 ešte dvakrát zámena 1. a 2. ťahu – to všetko zavinila nutnosť krytia vzdialených polí e2 a g4. A. Derfényi, Spišská Nová Ves: Vtipná skladba s elegantnou hrou čierneho kráľa a matujúceho jazdca v riešení. M. Nemček, Vrútky: V siedmych fázach sa mat po 1...Kd3 mení päťkrát a po 1...Kf5 trikrát. Solídny výkon v mereditke bez ohľadu na rovnaké vyvrátenie zvodností a dva šachujúce zvodníky.

Odmenu za správne riešenie dostanú: František Janega, FV 588–76, 907 01 Myjava a RNDr. Jozef Smrek, Štefánikova 76, 071 01 Michalovce.

* Dňa 1. marca 1991 boli odoslané výhercom štvrťročnej riešiteľskej súťaže (č. 19–35) doporučeným listom nákupné poukážky do obchodných domov Prior v celej ČSFR. Upozorňujeme všetkých výhercov, že majú platnosť do 22. apríla 1991.

* V nasledujúcej šachovej rubrike, t. j. dňa 28. marca 1991, vypíšeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž, ktorá bude dotovaná opäť formou nákupných poukážok v obchodných domoch Prior v celej ČSFR. (ij)


Vzad <<  >> Vpred